NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Virus i bringebær

Virus i bringebær

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
27. september 2017
Bringebær er den av bærslagene våre som er mest utsatt for virusproblemer. Dette skyldes både at vi har mye villbringebær som fungerer som reservoar for virus og vektorer, og at bringebær står lenge i feltet, noe som gjør at plantene over tid blir utsatt for mange års smittepress før de skiftes ut.

Symptom

Virus i bringebær kan gi forskjellige symptomer:

  1. Mosaikk og gule flekker - kan også være i kombinasjon med nedbøyde blad eller bladkanter
  2. Nervelysning - smånervene framtrer som mer lyse slik at det kan beskrives som et nervenett

Spredning

Plantevirus er små genbiter innpakket i en beskyttende proteinkappe. De greier ikke selv å trenge inn i en plantecelle. Noen plantevirus kan spres ved kontakt mellom planter mens andre spres med bladlus eller trips. Noen plantevirus spres via spesielle jordboende sopp eller jordboende nematoder. Noen virus kan overføres med frø eller pollen. Når vi formerer planter vegetativt, med stiklinger, knoller, sideløk, etc., vil alle virus fra morplanten bli med over i den nye planten.

Bringebær kan infiseres av forskjellige virus med forskjellige spredningsmåter.

  • Jordboende, nematodeoverførte virus
  • Bladmiddoverførte virus
  • Bladlusoverførte virus
  • Pollenoverførte virus
I tillegg er det viktig å merke seg at bringebær formeres vegetativt og at virusinfeksjoner derfor kan følge plantematerialet dersom mormaterialet er infisert. Det medfører at alle virus som finnes i en infisert morplante, vil følge med over til stiklingene.

Bladlusoverførte virus
Det er beskrevet mange bladlusoverførte virus i bringebær. Flere av de er påvist i Norge. Bladlusoverførte virus gir ofte gule flekker og mosaikk i bladene. Disse virus spres med stor eller lita bringebærbladlus og vi regner villbringebær som reservoar for både virus og bladlus.

Bladmiddoverførte virus
Det har relativt nylig blitt vist at symptomer vi har trodd var forårsaket av bringebærbladmidd er knyttet til et nylig beskrevet virus – Raspberry leaf blotch virus.

Pollenoverførte virus
Det er kjent et spesielt virus – bringebær-dvergbuskvirus (Raspberrry bushy dwarf virus) - som greier å infisere planta som blir pollinert når pollen kommer fra ei infisert plante.

Jordboende virus
Bringebær-ringflekkvirus (Raspberry ringspot virus) er et nematodeoverført virus som spres av nematoder i slekten Longidorus. Dette viruset har vært beskrevet som årsak til mosaikk og veksthemming på enkelte lokaliteter på Vestlandet, men ser ikke ut til å være særlig utbredt. Arabis-mosaikkvirus, jordbær-latentringflekkvirus og tomatsvartringvirus kan også forekomme i bringebær.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO