NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:19


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Picornovirales        Secoviridae        Strawberry latent ringspot virus

Strawberry latent ringspot virus

Strawberry latent ringspot virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ikke oppgitt
OPPDATERT:
31. august 2015

Strawberry latent ringspot virus, SLRSV, er karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet.

Viruset er overført av nematoder i slekten Xiphinema og angriper mange ulike plantearter. I jordbær kan viruset ofte ha latente infeksjoner, dvs. at infiserte planter viser ikke symptomer.

For mer informasjon om utvikling av symptomer og sjukdom, se artikkelen om virus i jordbær.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO