NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.07.2024 18:11


Velkommen til
Plantevernleksikonet
Søk

Målet med nettsiden er å nå ut med nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Den gir også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning. Ta utgangspunkt i en kultur/vokseplass og finn relevante organismer, eller søk deg fram i organismeoversikten.

Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.

Organismer

Algesopp

(Chromista)

Bakterier

(Bacteria)

Dyreriket

(Animalia (Metazoa))

Planteriket

(Plantae)

Protozoer

(Protozoa)

Sopp

(Fungi)

Virus

Nyheter

Nyhetsillustrasjon

Nytt i Plantevernleksikonet i 2023-2024

PUBLISERT: 25.04.2024 AV: ANETTE SUNDBYE

LES MER  

Samlinger

Illustrasjonsfoto for Skadegjørere i eple

Skadegjørere i eple

Illustrasjonsfoto for Skadegjørere i potet

Skadegjørere i potet


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO