NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 16:15


Ugrasnøkkel

Ugrasnøkkelen kan hjelpe deg med å finne ut hvilket ugras det er i åkeren allerede på et tidlig stadium. Ofte er det viktig med tiltak på tidlig stadium for å få god effekt av behandlingene.

De fleste artene har bilder fra frøbladstadiet til blomstringsstadiet. Klikker du på et bilde, blir fotoet forstørret og viser en kort beskrivelse av ugraset nederst. Klikker du på navnet til arten, så kommer du til Plantevernleksikonet som har mer informasjon om ugraset. På tofrøblada ugras kan du også bruke filtrering for raskere å identifisere arten.

Les mer herEnfrøblada ugras (Gras)

Antall: (%searchEnBlad.length%)

(%weed[1]%)

Tofrøblada ugras

Antall: (%filterBlad.length%)


Form til frøblad Hår på frøblad Hår på første varige blad Innskjæringer på frøblad og første varige blad
(%weed[1]%)

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO