NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:06


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Picornovirales        Secoviridae        Comovirinae        Nepovirus        Arabismosaikkvirus

Arabismosaikkvirus

Arabis mosaic virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
1. september 2015
Arabismosaikkvirus (Arabis mosaic nepovirus, ArMV) er et virus med vid vertplantekrets. Hovedverter er jordbær, humle, vin, bringebær, rabarbra og svarthyll. Viruset er nematodeoverført, og er funnet mange steder i Europa, inkludert Norge.

Utbredelse

Arabismosaikkvirus finnes nesten over hele Nord-Europa, Belgia, Nederland, Luxemburg, Tyskland, Polen, Finland, Danmark, Sverige og Norge.    

Kjennetegn

Symptomer forårsaket av ArMV er bladflekking, veksthemming og deformering. Symptomene varierer avhengig av vertplanter, virusisolat, kultur, sesong og år. ArMV kan også være latent.

Overlevelse og spredning

Vektor for dette viruset er nematoden Xiphinema diversicaudatum. Nematoder med virussmitte kan leve i jorda inntil 15 mnd. uten vertplanter. Både virus og vektor spres effektivt med vegetativt formert plantemateriale. ArMV er frøoverført i flere vekster og kan ha en høy prosent smittede frø. I vill vegetasjon spres viruset først og fremst med frø, og over kortere avstander med nematoder.

Symptomer/skade

Sjukdommer forårsaket av ArMV er vanligvis av en lokal eller kultur- spesifikk karakter, men kan ha en ødeleggende effekt der det opptrer. Jordbær og bringebær kan bli sterkt påvirket og noen sorter er så følsomme at plantinger kan dø ut dersom de blir infisert av ArMV.


ArMV er potensielt svært ødeleggende for jordbærproduksjon.
ArMV er påvist på flere av de lokalitene i Norge der X. diversicaudatum forekommer, dvs lokaliteter med forholdsvis lett jord i Østfold, Vestfold og Buskerud. Det er viktig at vi i Norge kan vite hvor ArMV er etablert og sørge for at det ikke blir en ytterligere spredning.

Bekjempelse

Virusfritt plantemateriale. Jord-desinfeksjon eller å la jorda ligge brakk i et år synes å ha god effekt. Foredling for resistens kan være det beste tiltaket i økonomisk viktige arter hvor frøsmitte forekommer.

Litteratur

https://gd.eppo.int/taxon/ARMV00

 

Smith IM, McNamara DG, Scott PR & Holderness M (red). 1997. Quarantine pests for Europe. CAB International. Second Edition. 1425 ss.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO