NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.07.2024 15:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Picornovirales        Secoviridae        Comovirinae        Nepovirus        Tomatsvartringvirus

Tomatsvartringvirus

Tomato black ring virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
27. september 2017

Tomatsvartringvirus (TBRV) er en karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Viruset er et nematodeoverførbart virus med vertplanter i mange plantefamilier. Les mer om symptomer og skadevirkninger i jordbær i artikkelen om virus i jordbær.

Betydning

TBRV kan forårsake alvorlige sjukdommer i jordbær og bringebær. EPPO regner den imidlertid ikke som en farlig skadegjører. En regner med at dette viruset er spredt rundt der nematodearten finnes.

Dette ser imidlertid ikke ut til å stemme for norske forhold. Vektorarten L. elongatus er vanlig forekommende over store deler av landet, men våre observasjoner til nå tyder på at det ikke er en parallell utbredelse av TBRV her i landet. Dersom det er slik at de fleste av nematodepopulasjonene her i landet ikke er virusbærende blir det svært viktig at det ikke introduseres TBRV-infisert plantemateriale på slike steder. Planting av TBRV-infisert plantemateriale slike steder vil kunne føre til at nematodepopulasjonen blir smittebærende, og nematodene kan føre smitten over i flere vekster der en kan få økonomisk skade.

Overlevelse og spredning

TBRV spres ved frø og nematoder under naturlige forhold. Nematodeartene Longidorus elongatus og L. attenuatus er de viktigste vektorene. Jord som følger med plantemateriale og som har smittebærende nematoder kan derfor også føre til spredning av TBRV.
Vegetativ formering med utgangspunkt i infiserte morplanter fører til spredning av viruset.

Symptomer/skade

Mange vekster viser lite symptomer ved infeksjon av TBRV. I jordbær og bringebær kan en i følsomme sorter se klorotisk, svak mosaikk og/eller ringflekker. TBRV kan forårsake alvorlige sjukdommer i jordbær og bringebær.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO