NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 05:41


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Curculionoidea        Snutebiller        Rotsnutebiller        Karsesnutebille

Karsesnutebille

Otiorhynchus porcatus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Den voksne karsesnutebillen er 4-5 mm lang og brun. Brystet er vortet, og dekkvingene har langsgående opphøyde striper med korte stavformete hår og gråhvit skjellbekledning. Lårene er utannet, og snuten har en tydelig lengdefure. Billene er voksne i juli måned. De overvinterer og legger egg hele etterfølgende vekstsesong. Larvene overvintrer og forpuppes og klekkes i juni-juli.

Karsesnutebille er særlig utbredt i Vestlandsfylkene. Vertplantene er jordbær og en rekke urteaktige (tofrøbladete) og treaktige vekster (særlig bartrær).

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL, nr. 4, 1993: 6-33.

                       Oppdatert 22. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO