NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 05:43


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Curculionoidea        Snutebiller        Rotsnutebiller        Liten jordbærrotsnutebille

Liten jordbærrotsnutebille

Otiorhynchus ovatus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Den voksne billen er 5-6 mm lang, svart med rødbrune bein og antenner. Alle lår er forsynt med kraftig tann. Snuten er bredere enn lang, og brystet er sterkt vortet. Dekkvingene har punkterte striper. Livssyklus er dels ettårig og dels toårig. Overvintringen foregår i larvestadiet og som voksent stadium.

Vertplantene er jordbær og en rekke urteaktige (tofrøbladete) og treaktige vekster (særlig bartrær). Liten jordbærsnutebille forekommer i alle jordbærdistrikt opp til Troms fylke.

Litteratur

Stenseth, C. 1993. Midder og insekter som angriper jordbær, bringebær og solbær. Faginfo SFFL, nr. 4, 1993: 6-33.

                      Oppdatert 21. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO