NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:16


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Ramorum-greinvisning

Ramorum-greinvisning

Phytophthora ramorum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Maria Herrero
OPPDATERT:
29. mars 2020

Ramorum-greinvisning er en plantesykdom forårsaket av pseudosoppen Phytophthora ramorum. Den ble oppdaget midt på 1990-tallet. 

Sykdommen har vært spesielt skadelig i Nord-Amerika og Europa. Langs vestkysten av USA, fra California til Oregon, forårsaket den stor dødelighet hos amerikanske eiketrær (f.eks. Quercus agrifolia og Q. kelloggii) og hos den nært beslektede «tanoak» (Notholithocarpus densiflorus). Fordi patogenet kunne drepe store trær på relativ kort tid, ble sykdommen kalt "Sudden Oak Death" (SOD). 

I Europa ble P. ramorum først oppdaget i planteskoler på rhododendron og krossved (Viburnum spp). Etter hvert ble patogenet også funnet på trær i parker og skog. Omfattende skader på trær i Europa er bare rapportert fra Storbritannia og Irland. Alvorlige angrep på lerk, spesielt på japanslerk (Larix kaempferi) ble rapportert i Storbritannia i 2009. 

Europeiske eikearter som sommereik (Q. robur) og vintereik (Q. petraea) er lite mottakelige. Mottakelige amerikanske eikearter (Quercus-arter) finnes imidlertid i parker og grøntanlegg i Norge.

  • Greinvisning i rododendron (Foto: B. Toppe, Bioforsk)
  • Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Phytophthora ramorum på blåbær (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Rrododendron drept av Phytophthora ramorum (Foto: M.L. Herrero, Bioforsk)

Utbredelse

Patogenet trives i mildt klima og regn og er funnet mest på Vestlandet. De fleste funn i godt etablerte planter av rhododendron og krossved er gjort i Bergen- og Stavangerområdet.

Vertplanter

P. ramorum har svært mange vertsplanter, hovedsakelig treaktige planter. I Norge ble sykdommen funnet for første gang i 2002 på rhododendron i en planteskole. Etter det er den funnet i mange planteskoler og hagesentre i Sør-Norge. De fleste funn er gjort på rhododendron, men den er også påvist på pyramidelyng (Pieris spp.), kalmia og syrin. I parker og privathager er den funnet på rhododendron, krossved, pyramidelyng og en amerikansk eik (Quercus sp.). I 2009 ble den funnet på blåbærplanter plassert i umiddelbar nærhet til infiserte rhododendron.

Spredning

P. ramorum kan følge tilsynelatende friske planter og kan være vanskelig å påvise. Sykdommen har flere ganger blitt påvist på importerte planter og har sannsynligvis blitt spredd videre med salg av planter. Selv om rhododendron ikke får de mest alvorlige skadene, er det bekymringsfullt at sykdommen kan spre seg med disse populære plantene til parker eller videre til norsk natur.

Funn av P. ramorum skal rapporteres til Mattilsynet.

Symptomer/skade

Symptomene varierer mye fra planteslag til planteslag. På rhododendron forårsaker sykdommen vanligvis flekker på blad og visning av kvister. Rhododendronplanter dør sjelden av denne sykdommen, men etter et sterkt angrep kan prydverdien bli redusert. I noen tilfeller, spesielt på unge planter, kan hele planta visne. Krossved og eik får kreftsår på stammen og dør.

Litteratur

Mer informasjon om biologi, vertsplanter og utbredelse av P. ramorum i Norge:

Herrero, M-L. 2018. Kartlegging av Phytophthora ramorum i Norge. Sider 62-67 i: Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogsovervåkingen i 2017. Timmermann, V.; Andreassen, K.; Brurberg, M.B.; Clarke, N.; Herrero, M-L.; Jepsen, J.U.; Vindstad, O.P.L.; Solheim, H.; Strømeng, G.M.; Talgø, V.; Wollebæk, G.; Økland, B.; Aas, W.. NIBIO Rapport; 4 (102)

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2559230/NIBIO-RAPPORT_2018_4_102.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Informasjon om P. ramorum på engelsk:

Parke, J. L., and E. K. Peterson. 2019. Sudden oak death, sudden larch death, and ramorum blight. The Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-I-2019-0701-02

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/oomycete/pdlessons/Pages/SuddenOakDeath.aspx 

 

 

Bilder


Greinvisning i rododendron (Foto: B. Toppe, Bioforsk)


Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Phytophthora ramorum på blåbær (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Rrododendron drept av Phytophthora ramorum (Foto: M.L. Herrero, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO