NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.11.2019 20:58


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Ramorum-greinvisning

Ramorum-greinvisning

Phytophthora ramorum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
MARIA HERRERO
OPPDATERT:
10. desember 2015

Ramorum-greinvisning er en ny plantesykdom i Europa og Amerika forårsaket av pseudosoppen P. ramorum. Den ble oppdaget midt på 1990-tallet. Langs vestkysten av USA, fra California til Oregon, forårsaket den stor dødelighet i eikeskog og ble kjent som Sudden Oak Death (SOD).I Europa ble den først oppdaget i planteskoler der den hovedsakelig angrep rododendron og krossved. Etter hvert ble patogenet også funnet på trær i parker og skog i Europa, men her har det foreløpig ikke utviklet seg til noen epidemi, som i Amerika.

  • Phytophthora ramorum på Rododendron (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Greinvisning i rododendron (Foto: B. Toppe, NIBIO)
  • Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Rrododendron drept av Phytophthora ramorum (Foto: M.L. Herrero, NIBIO)
  • Phytophthora ramorum, mycel og sporer sett i mikroskop (Foto: E. Fløistad, NIBIO)
  • Phytophthora ramorum på blåbær (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Utbredelse

Patogenet trives i mildt klima og regn og er funnet mest på Vestlandet. De fleste funn i godt etablerte planter av rododendron og krossved er gjort i Bergen- og Stavangerområdet.

Vertplanter

P. ramorum har svært mange vertsplanter, hovedsaklig treaktige planter. I Norge ble sykdommen funnet for første gang i 2002 på rododendron i en planteskole. Etter det er den funnet i mange planteskoler og hagesentre i Sør-Norge. De fleste funn er gjort på rododendron, men den er også påvist på pyramidelyng, kalmia og syrin.I parker og privathager er den funnet på rododendron, krossved, pyramidelyng og en amerikansk eik. I 2009 ble den funnet på blåbærplanter plassert i umiddelbar nærhet til infiserte rododendron.

Symptomer/skade

Symptomene varierer mye fra planteslag til planteslag. På rododendron forårsaker sykdommen vanligvis flekker på blad og visning av kvister. Rododendronplanter dør sjelden av denne sykdommen, men etter et sterkt angrep kan prydverdien bli redusert. I noen tilfeller, spesielt på unge planter, kan hele planta visne. Krossved og eik får kreftsår på stammen og dør.

Spredning

P. ramorum kan følge tilsynelatende friske planter og kan være vanskelig å påvise. Sykdommen har flere ganger blitt påvist på importerte planter og har sannsynligvis blitt spredd videre med salg av planter. Selv om rododendron ikke får de mest alvorlige skadene, er det bekymringsfullt at sykdommen kan spre seg med disse populære plantene til parker eller videre til norsk natur.

Funn av P. ramorum skal rapporteres til Mattilsynet.

Bilder


Phytophthora ramorum på Rododendron (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Greinvisning i rododendron (Foto: B. Toppe, NIBIO)


Phytophthora ramorum (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Rrododendron drept av Phytophthora ramorum (Foto: M.L. Herrero, NIBIO)


Phytophthora ramorum, mycel og sporer sett i mikroskop (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Phytophthora ramorum på blåbær (Foto: E. Fløistad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO