NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 19:06


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Nematoder        Nematoder        Rhabditia        Rhabditida        Rhabditina        Rhabditoidea        Steinernema        Steinernema feltiae (nyttenematode)

Steinernema feltiae (nyttenematode)

Steinernema feltiae

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Anette Sundbye
OPPDATERT:
3. januar 2022
Steinernema feltiae er en nyttenematode som brukes i biologisk bekjempelse av hærmygg, soppmygg og trips i plantekulturer i veksthus, plasttunneler og innendørsbeplantinger. Nyttenematoden inneholder den symbiotiske bakterien Xenorhabdus bovienii, som infiserer og dreper vertsinsektet.

Utseende

Steinernema feltiae er små, hvite og delvis gjennomsiktige rundormer, litt under 1 mm lange. De er nesten umulig å se i jorda (vekstmediet). Ved utvasking i vann kan de sees som små S-formede rundormer, ved hjelp av en god bordlupe (stereomikroskop).

Insekter som blir drept av Steinernema sp. i kombinasjon med Xenorhabdus bakterier, blir brune. Dette er forårsaket av stoffene som skilles ut av bakteriene.

Utbredelse

Steinernema feltiae er ikke påvist naturlig i Norge, og vil sannsynligvis ikke kunne overvintre og etablere seg på friland pga. høye temperaturkrav.

Livssyklus

Nyttenematodene utvikles fra egg, til 4 larvestadier, og tilslutt det voksne stadiet som består av hunner og hanner. Tredje larvestadium er et infiserende juvenilt stadium (IJ3). Det tar ikke til seg føde, og kan forlate vertsinsektet og parasittere nye insekter, gjennom de naturlige åpningene i insekthuden, f.eks. spiraklene. Symbiotiske bakterier skilles ut når nematodene er inne i kroppshulen. Insektet dør etter kort tid (2-3 dager). Nematodene lever av insektets innhold. Når næringen er slutt etter ca. 10-14 dager, forlater de kadaveret for å søke nye insekter. Nematodene har begrenset evne til å migrere, hvor de fleste holder seg innenfor et lite (5-10 cm) område.

Byttedyr/ vertsspekter

Steinernema feltiae angriper jordlevende stadier av hærmygg, soppmygg og trips, og smitter dem med en dødelig bakterie Xenorhabdus bovienii. Steinernema feltiae kan også angripe minerfluelarver i bladminer ved sprøyting på bladverk.

I andre land blir S. feltiae brukt mot bl.a. rotsnutebillelarver (Otiorhynchus-arter) og stankelbeinlarver (Tipulidae) på friland fra sein vår til tidlig høst. Nyttenematodene virker også mot ulike sommerfugllarver (Tuta absoluta, Autographa gamma, m.fl.), men er ikke registrert til denne bruken i Norge.

Bruk i biologisk kontroll

Nyttenematoder i biologiske preparater finnes i 3. stadium (infektivt) i leire eller gele. Nyttenematodene er tillatt brukt i frukt- og bærvekster, prydplanter, grønnsaker og krydderurter i veksthus og plasttunneler. De kan også brukes i innendørsbeplantinger. Nematodepreparatet kan vannes eller sprøytes ut på vekstmediet hvis det skal brukes mot jordboende insektstadier, eller sprøytes på bladverket hvis det skal brukes mot minerfluelarver. Det er viktig å fjerne filtre i dyser og sprøytebom for å unngå tiltetting, dersom nematodene skal sprøytes ut. Stadig omrøring under utvanning er også viktig. Oppblandet preparat bør brukes innen kort tid, ettersom nyttenematodene drukner hvis de blir liggende i vann i flere timer.

Optimal virkning oppnås ved 18-25 ºC. Nematodene er lite virksomme under 12 ºC. Jorda må holdes fuktig men ikke vannmettet, og nematodene må ikke utsettes for direkte sollys.

Litteratur

Ent S., Knapp M., Klapwijk J., Moerman E., Schelt J.V., Weert S.D., Jongen M. & Schumacher M., 2017. Knowing and recognizing - The biology of pests, diseases and their natural solutions. Koppert Biological Systems, Berkel en Rodenrijs, The Netherlands. 3rd edition. 443 pp.

Helyer N., Cattlin N.D. & Brown K.C., 2014. Biological Control in Plant Protection. CRC Press. 276 p.

Koppert: https://www.koppertus.com/entonem/

Biobest: https://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/biological-pest-control-4463/beneficial-nematodes-4487/steinernema-system-4622/  

 
                  Publisert 3. januar 2022


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO