NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:23


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Rotbrann, rothalsråte

Rotbrann, rothalsråte

Pythium aphanidermatum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ikke oppgitt
OPPDATERT:
Før november 2013

Rotbrann, rothalsråte kan forårsake store avlingstap i veksthus. Soppsjukdommen er dessuten vanskelig å bli kvitt. Flere Pythium-arter er funnet i norske veksthus på agurk og tomat.

  • None (Bioforsk Plantehelse)
  • None (Bioforsk Plantehelse)
  • None (Bioforsk Plantehelse)

Vertplanter

P. aphanidermatum er i Norge bare påvist i veksthusagurk, men andre arter i gresskarfamilien er også svært mottakelige. Tomat kan også bli angrepet av flere Pythium-arter, men skadeomfanget blir ikke så stort. P. irregulare har mange vertplanter.

Overlevelse og spredning

Soppene kan overleve som oosporer (hvilesporer) i jord eller andre vekstmedier og som mycel i planterester. Soppene danner zoosporer (svermesporer) som sprer seg raskt i vann. For P. aphanidermatum er optimal temperatur for infeksjon og dannelse av zoosporer over 25 °C. P. irregulare forårsaker størst skade ved 20 °C. Stressfaktorer for plantene som drukning, vannmangel og stor fruktbæring kan favorisere angrepet av soppen. Vannfluer og hærmygg kan også spre soppen.

Symptomer/skade

Pythium-artene forårsaker rotbrann og rothalsråte. På store planter viser symptomene seg først som en gul vasstrukken råte i rothalsen. P. aphanidermatum kan skilles fra andre sopper som forårsaker rothalsråte, ved at også hovedrota får en gulaktig farge. Før de typiske symptomene blir synlige kan plantene vise dårlig vekst og mistrivsel på grunn av dårlig rotutvikling. Frukter kan også infiseres dersom de kommer i direkte kontakt med soppen, men det er ikke vanlig i veksthus.  

Bekjempelse

Før ny kultur settes inn er vasking og desinfeksjon av alle elementer i dyrkingssystemet viktig. En må bare bruke friskt plantemateriale. God hygiene må gjennomføres i hele kulturen. God drenering for å unngå overflødig vann er viktig. I veksthus med resirkulerende vannsystem kan rensing av vann være aktuelt. Hvis det er fare for infeksjon, kan plantene behandles kjemisk under oppal. Hvis angrep av  P. aphanidermatum blir påvist bør temperaturen senkes så mye som kulturen tillater det. Soppen forårsaker ubetydelig skade under 20 °C. Dette hjelper ikke for P. irregulare som har lavere optimaltemperatur for spredning.

Litteratur

Hofsvang, T., Heggen H.E. & Ørpen, H.M. 2003. Plantevern i veksthus. Integrert bekjempelse. Tomat og agurk. Landbruksforlaget, Oslo. 70 pp.

                 Oppdatert 3. mai 2011

Bilder


None (Bioforsk Plantehelse)


None (Bioforsk Plantehelse)


None (Bioforsk Plantehelse)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO