NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2023 23:30


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Virgaviridae        Tobamovirus

Tobamovirus

Tobamovirus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
19. januar 2021
Plantevirus i slekten Tobamovirus kan infisere mange forskjellige plantearter, men har hovedsakelig blitt knyttet til plantearter i søtvierfamilien (Solanaceae), gresskarfamilien (Cucurbitacea), kattostfamilien (Malvaceae) og blant kålvekster (Brassica sp). Tobakkmosaikkvirus er et «historisk» viktig virus, da dette viruset var det første plantevirus som ble beskrevet på 1880- og 1890-tallet. Det har til nå (2020) blitt beskrevet 37 arter av tobamovirus. Fellestrekk ved alle tobamovirus er at de har svært stabile viruspartikler (ca 18 x 300 nm) som spres hovedsakelig ved kontaktsmitte og frø (uekte frøsmitte).
  • Tobakkmosaikkviruspartikler (Foto: D-R Blystad / NIBIO)

Betydning

For norsk plantedyrking er særlig følgende arter viktige:

  • Agurkgrønnmosaikkvirus (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) – funnet i Norge.
  • Tomatmosaikkvirus (Tomato mosaic virus, ToMV) – funnet i Norge.
  • Tobakkmosaikkvirus (Tobacco mosaic virus, TMV) – funnet i Norge.
  • Tomato mild mottle virus, TMMV – ikke funnet i Norge, men dette viruset har blitt ført opp på EPPO sin Alert-liste.
  • Tomatbrunflekkvirus (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) – ikke funnet i Norge, men har blitt funnet i flere andre land i Europa. ToBRFV er et nytt virus og regnes som en potensiell karanteneskadegjører.

Nært beslektet

Bilder


Tobakkmosaikkviruspartikler (Foto: D-R Blystad / NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO