NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 22.03.2023 20:02


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Virgaviridae        Tobamovirus        Tomatmosaikkvirus

Tomatmosaikkvirus

Tomato mosaic tobamovirus, ToMV

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad
OPPDATERT:
26. januar 2021
Tomatmosaikkvirus infiserer i første rekke tomat, men også andre planter kan infiseres. Symptomene varierer avhengig av temperatur, daglengde, lys, plantealder, virusstamme og tomatsort.
  • Fruktsymptomer tomatmosaikkvirus (Foto: D-R Blystad / NIBIO)
  • Fruktsymptomer tomatmosaikkvirus (Foto: D-R Blystad / NIBIO)
  • Bladsymptomer på tomatmosaikkvirus (Foto: D-R Blystad / NIBIO)

Vertplanter

ToMV infiserer i første rekke tomat, men også andre planter kan infiseres.

Overlevelse og spredning

ToMV spres ved kontaktsmitte. ToMV kan ikke infisere uskadde planter, men kan trenge inn i sår. All håndtering og stell av plantene kan spre smitten. ToMV kan også spres med og overleve i frø fordi smitten kan sitte i frøskallet.

Symptomer/skade

Symptomene kan variere sterkt da de påvirkes av både temperatur, daglengde, lysintensitet, plantealder, virusstamme og tomatsort. Symptomene kan være mild mosaikk på yngre blad, kanskje noe endret bladform - smalere bladplate og nedbøyde bladspisser, gul mosaikk ("aucuba-mosaikk"), nekroser på stengelen, bladstilk, bladplate og frukter. Ved lavere temperatur, korte dager og lav lysintensitet vil plantene vise en sterk veksthemming.

Avlingstapet vil ligge i området 15-25 %, og angripes fruktene reduseres også kvaliteten.

Bekjempelse

Viktigste tiltaket mot ToMV i dag er å bruke resistente sorter. For å redusere faren for resistensbrytning er det viktig å ikke dyrke mottakelige sorter i nærheten av de resistente.

Litteratur

Hofsvang, T., Heggen, H.E. & Ørpen, H.M. 2003. Plantevern i veksthus. Integret bekjempelse. Tomat og agurk. Landbruksforlaget, Oslo. 70 pp.

            Publisert 23. februar 2009

Bilder


Fruktsymptomer tomatmosaikkvirus (Foto: D-R Blystad / NIBIO)


Fruktsymptomer tomatmosaikkvirus (Foto: D-R Blystad / NIBIO)


Bladsymptomer på tomatmosaikkvirus (Foto: D-R Blystad / NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO