NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:47


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Fallesyke

Fallesyke

Pythium spp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

Fallesyke brukes om skader på spirende planter. Infeksjoner i stengelen ved jordoverflata fører til at plantene knekker og velter overende. Furuarter er mest utsatt for fallesyke, mens skader på gran er mindre vanlige. Smitten finnes i dyrkingsmediet og spres med vann. Derfor kan både vannsig i jorda og vannsprut spre sykdommen. Smittefritt dyrkingsmedium og hygiene er viktige tiltak mot fallesyke. Bruk av kjemiske midler kan være aktuelt.

Vertplanter

Furuarter er mest utsatt for fallesyke, mens skader på gran er mindre vanlige.

Overlevelse og spredning

Smitten finnes i dyrkingsmediet. Råteskimmel danner zoosporer som spres med vann, og derfor kan både vannsig i jorda og vannsprut spre sykdommen. Eggsporer holder råteskimmel i live gjennom perioder uten tilgang på vertplanter.

Symptomer/skade

Fallesyke brukes om skader på planter i spiringsfasen. Infeksjoner i stengelen under og like over jordoverflata fører til at plantene knekker og velter overende. Jordboende pseudosopper i slekten Pythium er den mest vanlige årsaken til fallesyke. Men også konidiesopper kan føre til lignende skader. I såsengene dør plantene i flekker som vokser raskt i diameter utover fra det stedet angrepet først startet.

Bekjempelse

Smittefritt dyrkingsmedium og hygiene er viktige tiltak mot fallesyke. Bruk av kjemiske midler kan være aktuelt.

Litteratur

Roll-Hansen, F. 1965. Sykdommer på skogtrær. Landbruksforlaget, Oslo 98 s.

                 Oppdatert 2. mai 2011


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO