NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:27


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Ringråte

Ringråte

Phytophthora spp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen
OPPDATERT:
Før november 2013

Symptomene på ringråte i gulrot er brun fast råteflekk som brer seg utover og som til slutt kan danne en ring rundt roten. Skaden forårsakes av jordboende pseudosopper. Høy jordfuktighet og jordpakking sammen med tilstrekkelig smitte i jorda ser ut til å være de viktigste årsakene som fører til ringråte. Vekstskifte (helst korn eller gras), god drenering og optimal jordkultur er viktige forebyggende tiltak.

  • Ringråte i gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)
  • Ringråte i gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)

Utbredelse

Sjukdommen er observert i alle viktige gulrotdistrikt i landet, men problemene har vært størst i Rogaland.

Vertplanter

Phytophthora spp. har mange vertplanter.

Overlevelse og spredning

Skaden forårsakes av jordboende pseudosopper. Phytophthora megasperma er trolig den viktigste arten. Høy jordfuktighet og jordpakking sammen med tilstrekkelig smitte i jorda ser ut til å være de viktigste årsakene som fører til ringråte. Soppen overlever som oosporer (eggsporer) i jorda i mange år. Spredning i felt skjer med vann og jord, og infeksjon skjer under fuktige forhold i veksttiden.

Symptomer/skade

Symptomene på ringråte er brun fast råteflekk som brer seg utover og som til slutt kan danne en ring rundt roten. Råten er relativt fast med sjatteringer og uklar overgang til friskt vev, og kan gå dypt inn i roten. Av og til dannes også hulrom i det råtne vevet, som etter hvert blir bløtt på grunn av sekundære sopper og bakterier som kommer til. Sekundære sopper kan også ofte danne et gulhvitt soppbelegg utenpå roten. Ringråte kan utvikles hvor som helst på roten. Ofte blir det dannet flere ringer med råte.

Bekjempelse

Vekstskifte (helst korn eller gras), god drenering og optimal jordkultur er viktige forebyggende tiltak. Jordpakking må unngås. Lav temperatur på lageret hemmer utvikling av pseudosoppene, sekundære sopper og bakterier i infiserte røtter. Ved årvisse angrep av ringråte kan kjemisk behandling tilrås.

                  Oppdatert 3. mai 2011

Bilder


Ringråte i gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)


Ringråte i gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO