NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:50


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Gropflekk

Gropflekk

Pythium spp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen & Berit Nordskog
OPPDATERT:
Før november 2013

Gropflekk kan oppstå hvor som helst på rotoverflaten på gulrot. Det blir dannet større eller mindre åpne sår som er noen få millimeter dype. Bunnen av sårene er dekket med sårkork. Infeksjonen skjer hovedsakelig i veksttiden og forårsakes av jordboende pseudosopper.

Gropflekk er et av de viktigste sjukdomsproblemene i alle dyrkingsområder for gulrot i Norge. Flere faktorer er med på å fremme gropflekkproblemet; dårlig jordstruktur, jordpakking, sterk gjødsling og trangt vekstskifte.

  • Gropflekk på gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)
  • Gropflekk (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Gropflekk på gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)

Utbredelse

Utbredt i hele Norge.

Vertplanter

Gropflekk er en viktig sjukdom i gulrot, men kan også angripe pastinakk. De jordboende pseudosoppene kan angripe mange ulike plantearter. 

Overlevelse og spredning

Infeksjonen skjer oftest i veksttiden og forårsakes av jorboende pseudosopper innen slekten Pythium. I Norge har vi påvist minst fem ulike arter, og blant dem finner vi P. sulcatum og P. violae som også er vanlig årsak til gropflekk i utlandet. Gropflekkpatogenet overlever som oosporer (eggsporer) i jorden i mange år. Spredning i felt skjer med vann og jord.

Symptomer/skade

Gropflekk kan oppstå hvor som helst på rotoverflaten. Først kommer det til syne små litt innsunkne flekker, oftest avlange, med lengderetningen orientert på tvers av roten. Innsøkkene kommer som en følge av at det blir dannet små hulrom under overhuden (periderm). Disse hulrommene blir større etter hvert som gulroten vokser, overhuden blir ofte litt mørkere farget og sprekker til sist opp. Det blir på denne måten dannet større eller mindre åpne sår som er noen få millimeter dype. Bunnen av sårene er dekket med sårkork, og typisk "gropflekk" får et lyst brunlig arrlignende utseende. Sekundære råteorganismer kan trenge inn i flekkene, og føre til at deler av roten råtner.

Gropflekk kommer vanligvis til syne i løpet av veksttiden, og kan utvikles noe videre under lagring.

Bekjempelse

Flere faktorer er med på å fremme gropflekkproblemet; dårlig jordstruktur, jordpakking, sterk gjødsling og trangt vekstskifte. Unngå de faktorene som fremmer skaden. Et allsidig vekstskifte med korn og gras er sannsynligvis det beste for å holde smittenivået lavt. Velg en sort som er sterk mot gropflekk. Ved årvisse problem kan man benytte et soppmiddel.

                  Oppdatert 29. november 2012.

Bilder


Gropflekk på gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)


Gropflekk (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)


Gropflekk på gulrot (Foto: A. Hermansen, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO