NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:44


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Algesopp        Pseudosopp        Råteskimmel        Pythium-skulderråte

Pythium-skulderråte

Pythium tracheiphilum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
3. april 2017
Soppen overlever i planterester i åkeren og vokser inn i siden på hodesalat og kinakål. Det har gitt sjukdommen navnet skulderråte.

Vertplanter

Møller og Hochenhull i Danmark viste i 1997 at pseudosoppen Pythium tracheiphilum var årsak til skulderråte i kinakål. Pseudosoppen ble i 1979 for første gang beskrevet i Tyskland som årsak til råte i hodesalat.

Overlevelse og spredning

Pseudosoppen P. tracheiphilum overlever i dødt bladverk i åkeren. Den angriper ikke røtter, frøplanter eller unge planter av kinakål. I Danmark fant de at det var først ved begynnende danning av hodet på kinakålen at angrepet startet. Pseudosoppen vokser inn i hodesalat fra siden og det har gitt den navnet skulderråte.

Symptomer/skade

Pseudosoppen vokser inn i hodesalat og kinakål-hoder og utvikler råte som gjør produktene ikke salgbare.

Bekjempelse

Vekstskifte reduserer smittetrykket i åkeren. I feltforsøk med den antagonistiske soppen Clonostachys rosea i Danmark har Møller et al. (2010) oppnådd god effekt mot P. tracheiphilum i kinakål. Andre tiltak er ikke aktuelle.

Litteratur

Møller K, Jensen B, Paludan Andersen H, Stryhn H, Hochenhull J. 2010. Biocontrol of Pythium tracheiphilum in chinese cabbage by Clonostachys rosea under field conditions. Biocontrol Science and Technology 13, 171-182.

Møller K, Hochenhull J. 1997. Leaf and head rot of Chinese cabbage - a new field disease caused by Pythium tracheiphilum Matta. European Journal of Plant Pathology 103, 245-249.

 

               Publlisert: 3. april 2017


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO