NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 17:21


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Trips        Stor korntrips

Stor korntrips

Limothrips denticornis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Stor korntrips er stor og mørk. Det tredje antenneleddet er asymmetrisk og ganske lett å gjenkjenne. Stor korntrips overvintrer utenfor åkeren. Undersøkelser tyder på at stor korntrips har to generasjoner.

Trips på korn og gras gir hvite striper eller flekker på bladene. Det er sjeldent behov for kjemisk bekjempelse.

Andre vanlige tripsarter i korn er mørk grastrips og havretrips.

Utseende

Trips er små insekter, ca 1 mm lange. Om bestemmelse av arter: se bestemmelsesnøkkel under "Trips i korn".

Vertplanter

Stor korntrips er vanlig i rug og rughvete.

Skadevirkninger

Det er lite som tyder på at trips gjør skade i korn på forsommeren. Selv utover sommeren var de mengdene som fantes, 1-3 individer per plante på det meste, langt under skadetersklene som blir brukt i Sverige.

Våre tre vanlige tripsarter har forskjellig vertplantevalg og forskjellig biologi, men de er rastløse dyr og finnes overalt om våren. Den som finner trips tidlig i kornet sitt, og kan artsbestemmelsen, kan også forutsi hvor den vil slå seg ned, og hvor den eventuelt kan gi skade.

Litteratur

Kobro, S. 1998. Trips er trips? Grønn forskning 1/99, 109-111.

                           Oppdatert 29. oktober 2012.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO