NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 17:01


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Trips        Korstrips

Korstrips

Parthenothrips dracaenae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Korstrips er godt og vel 1 mm lang og brun. 1. til 5. antenneledd er lyse og resten av antennene brune. Leggene er gule og lårene brune. Det mest karakteristiske ved arten er hvite, pergamentaktige vinger som på forvingene er markert med ett mørkt felt på innerste halvdel og ett på ytterste halvdel.

Korstrips er den vanligste tripsarten på dekorasjonsplanter. Sugingen foregår på fullt utviklete blad. Skadesymptomene er gråhvit avfarging. Nymfene samler opp ekskrem­entene på bakkroppen og setter dem av som dråper på bladene. Disse vises som svarte flekker etter at det er etablert svertesopper i dem.

Litteratur

Stenseth, C. 1994. Skadedyr på veksthusplanter. Midder og insekter. . Kompendium. Landbruksbokhandelen, Ås. 59pp.

                   Oppdatert 30. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO