NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 16.04.2024 01:59


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Edderkoppdyr        Midd        Gallmidd        Eplefiltmidd

Eplefiltmidd

Phyllocoptes malinus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
15. november 2019

Eplefiltmidden, som lever på flere Malinus-arter, er utbredt i hele Sør-Norge. Den voksne midden er 0,11-0,18 mm lang, gråhvit og smalt kjegleformet. Symptomene er tette hårflekker eller filtgaller på undersiden av bladene. De er først gråhvite, seinere rustbrune. På flere arter av prydeple er filtflekkene sterkt rødfarget.

Eplefiltmidden overvintrer som voksen. Den kommer fram om våren og begynner å suge på bladundersiden av eple. Sugingen fører til danning av filthår. Angrep av eplefiltmidd fører normalt ikke til økonomisk skade. Det er ukjent hvor mange årlige generasjoner som blir utviklet.

Det fins få kunnskaper om hva slags nyttedyr som lever på filtmidd. Siden villeple, prydeple og usprøytete epletrær ofte blir angrepet, er det tvilsomt om middrovmidd er viktige predatorer. Bruk av svovel mot soppsykdommer vil normalt holde filtmidden borte.

  • Eplefiltmidd (Foto: J. Fjelddalen, SPV)

Litteratur

Edland, T. 2004. Sugande skadedyr- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap 8 (4): 1-176.

 

                  Publisert 3. februar 2009

 

Bilder


Eplefiltmidd (Foto: J. Fjelddalen, SPV)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO