NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 29.11.2022 19:03


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Nebbteger        Dvergnebbteger

Dvergnebbteger

Orius spp

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
18. september 2020
Dvergnebbteger er vanlig utbredt i Europa og er ofte tallrike og viktige predatorer i frukthager. I Norge er det ikke registrert dvergnebbteger i frukthagene på Vestlandet, men de finnes ofte i hager på Østlandet. De ligner mye på nebbtegene, men er mindre (sjelden over 3 mm som voksne). Dvergnebbteger blir også solgt som plantevernmidler til biologisk bekjempelse av skadedyr, bl.a. Orius majusculus mot trips.
  • Dvergnebbtege (Tegning: L. Hofsvang)
  • Orius laevigatus (Foto: A. Staverløkk, NIBIO)

Utseende

De artene vi har her i landet blir sjelden over 3 mm som voksne. Dvergnebbteger ligner mye på nebbtegene, men er mindre og har en mer oval kroppsform. De er brunsvarte. Fremre del av dekkvingene og beina er lyse.

Utbredelse

Dvergnebbtegene er utbredt på Østlandet.

Livssyklus

Dvergnebbtegene overvintrer som voksne og legger egg frå mai måned. Eggene blir lagt i små grupper på 3-4 i separate hulrom i midtnerven på undersiden av bladene. Det tar omtrent en måned fra eggene er lagt til det voksne insektet er utviklet. I England og Tyskland er det 2-3 generasjoner hvert år. Hos oss er antall generasjoner ikke klarlagt. Dvergnebbtegene lever av rov på trips, bladlus og spinnmiddarter, som frukttremidd og veksthusspinnmidd.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Voksen
Egg
Nymfe
Voksen
Egg
Nymfe
Voksen

Nytte og skade

I de frukthagene dvergnebbtegene er til stede, øker de predasjonstrykket på bladlus og spinnmiddarter. Hvor viktige de er som predatorer i forhold til andre nytteteger, er ikke vurdert under våre forhold, men de er ikke skadedyr på planter.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                                 Publisert 14. januar 2009

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart
Nært beslektet

Bilder


Dvergnebbtege (Tegning: L. Hofsvang)


Orius laevigatus (Foto: A. Staverløkk, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO