NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Brun langfottege

Brun langfottege

Phytocoris ulmi

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Brun langfottege er utbredt på lauvtrær i Europa og er ofte vanlig å finne på hagtorn og frukttrær. Den er vesentlig nattaktiv. På dagtid finner en disse tegene i vegetasjonen under trærne eller at de sitter i ro på undersiden av bladene. Den overvintrer som egg. Brun langfottege er både predator og plantesuger.

Utseende

Det voksne insektet er 6,5-8 mm langt, har langstrakt kropp med lange bein og antenner. Arten er nesten helt brun eller rødbrun av farge. Cuneus har en lys forkant og en rød spiss. Membranen har grå prikker og venene er røde. Første antenneledd er smalt på midten og litt kortere enn bredden av pronotum. Hårene på dette antenneleddet er som regel litt lengre enn bredden av leddet. Nymfene har samme farge som de voksne. De har også lange bein og antenner.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Brun langfottege er utbredt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Vertplanter

Brun langfottege lever på lauvtrær som hagtorn og frukttrær.

Livssyklus

Brun langfottege har en generasjon i året og overvintrer som egg i ung ved. Eggene blir lagt sent på sommeren eller høsten. De klekker i slutten av mai og nymfene utvikler seg til voksne fra tidlig i juli. De voksne opptrer fra juli til ut i september og er svært aktive dersom de blir forstyrret.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Nytte og skade

Brun langfottege kan suge plantesaft fra fruktkarten, men vi har ikke sikre registreringer hva eventuell skade dette påfører fruktene.

Brun langfottege er predatorbladlus, spinnmidd og en rekke andre skadedyr, så noe utpreget skadedyr på planter er den ikke.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                                  Oppdatert 14. januar


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO