NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 27.06.2019 12:51


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Nebbteger

Nebbteger

Anthocoridae

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Nebbteger er utelukkende rovdyr og dermed viktige nytteinsekter. I frukthagene er de oftest tallrike og lever av mange forskjellige insektarter, som små larver av sommerfugler, sugere, bladlus, andre tegearter og frukttremidd. De suger også ut egg av midd og forskjellige insektarter. De har en karakteristisk tilspisset hodeform med en sugesnabel som vender rett framover, som gjør navnet de har fått svært dekkende. De har mørkebrun, svart eller rød kroppsfarge. Mellom fasettøynene har de på oversiden av hodet to punktøyne, ocelli, som er et sikkert kjennetegn som skiller nebbtegefamilien fra bladtegene (Miridae). Som voksne er nebbtegene 2,2 - 4 mm lange.

På Vestlandet er tre nebbtegearter vanlige i frukthager, mens det på Østlandet fins fire-fem arter. Av slekten Anthocoris fins det tre arter i frukthager, der alle er så like av utsende og levevis at det ikke har noe for seg å skille mellom disse i praksis. Tilsvarende gjelder også for slekten Orius, dvergnebbtege, der vi har to arter hos oss. De tre Anthocoris artene er: A. nemorum (L.), A. nemoralis (Fabricius) og A. confusus Reuter. Bare A. nemorum, vanlig nebbtege blir omtalt her som eksempel på disse tre artene. Orius vil her bare bli omtalt som slekt.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                              Oppdatert 14. januar 2009

Nært beslektet

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO