NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:07


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Maurtege

Maurtege

Pilophorus perplexus

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Maurtege er vanlig på eik og andre lauvtre, inklusiv eple, i mange europeiske land. Arten er ofte tallrik i usprøytete eplefelt. Her i landet er maurtege vanlig i frukthager på Østlandet, men den er ikke funnet på Vestlandet.

Utseende

De voksne maurtegene er 4-5 mm lange og er sjokoladebrune på farge med to hvite tverrband over dekkvingene. Hode, pronotum og scutellum er svarte. Scutellum har to sølvhvite lengdestriper. Membranen er mørkebrun. Antennene er rødgule. Sugesnabelen når bak til bakhoftene. Egget er 1,3 x 0,3 mm, langstrakte i formen. Nymfene kan minne om en maur i kroppsformen. De har to hvite tverrstriper på oversiden. Hele dyret er mørkebrunt.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Maurtege er utbredt på Østlandet.

Vertplanter

Maurtege er stort sett et rovdyr, men den er knyttet til eik og andre lauvtre, inklusiv eple.

Livssyklus

Maurtege overvintrer som egg lagt dypt inne i ung ved (årsskudd). Eggene klekker i slutten av mai og de voksne er utviklet i juni - juli. Maurtege har en generasjon hvert år. De er svært aktive og beveger seg raskt på vertplantene.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Nytte og skade

Maurtege lever vesentlig av rov, selv om arten også tar til seg fôr fra vertplantene. Den er ikke påvist som skadegjører. Som nytteinsekt lever både nymfer og voksne av bladlus, sommerfuglegg, små larver, en rekke andre insekter og spinnmidd. Trolig fordi nymfene har et maurlignende utseende, kan de opptre uforstyrret i bladluskolonier, som er bevoktet av maur.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                                      Oppdatert 14. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO