NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Grønnspraglet langfottege

Grønnspraglet langfottege

Phytocoris tiliae

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Grønnspraglet langfottege er vanlig på løvtrær i Europa og er ofte en nyttig predator i eplehager. Den kan være spesielt tallrik i usprøytete hager. Her i landet er den vanlig i eplefelt på Østlandet.

Utseende

Det voksne insektet er 6 - 7 mm langt og har langstrakt kropp med lange bein og antenner. Kroppen og dekkvingene er blekt gulgrønne med gråbrune eller svarte markeringer. Den er lett å kjenne på de 4 sammenføyde svarte flekkene på bakkanten av pronotum. Første antenneledd er svart med hvite flekker, 2. ledd er svart med to lyse ringer, en innerst og en omtrent på midten. Membranen er brunflekket med røde eller brune vener. Tibia har svarte ringer med myke, lyse torner. Egget er 1,3 x 0,4 mm, lett tilspisset mot den ene enden. Nymfen har samme farge som de voksne. De har også lange bein og antenner.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Grønnspraglet langfottege er vanlig i eplefelt på Østlandet.

Vertplanter

Grønnspraglet langfottege er predator og er ikke knyttet til spesielle planter.

Livssyklus

Arten har en generasjon i året og overvintrer som egg i ung ved. Eggene blir lagt sent på sommeren eller høsten. De klekker i første del av juni, og nymfene utvikler seg til voksne fra midten av juli til ut i august. De voksne opptrer fra medio juli til oktober og er svært aktive dersom de blir forstyrret.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Nytte og skade

Grønspraglet langfottege er en glupsk predatorsommerfugllarver, spinnmidd og en rekke andre skadedyr. Men de tar også marihønepupper og ulike stadier av andre nytteinsekter. Grønn lagfottege er utelukkende et nyttedyr og gjør ingen skade på planter

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                                   Oppdatert 14. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO