NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.06.2024 04:48


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Wagnertege

Wagnertege

Lygus wagneri

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Wagnertege lever på en rekke plantearter, som hassel, eik, bringebær, stornesle, mjødurt og flere planter i marksjiktet. Den er vanlig i fruktdistriktene våre og er registrert både på pære, eple og plomme. Wagnertege kan blant annet gjøre en del skade i vekstpunktet på nyplantete frukttrær om våren og forårsake dannelse av stein i pærer fra slutten av juli. Den overvintrer som voksen tege.

  • To Lygus-teger (engteger). T.v. wagnertege og t.h. håret engteg (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • To Lygus-teger (engteger). T.v. wagnertege og t.h. håret engteg (Foto: N. Trandem. Bioforsk)
  • To Lygus-teger (engteger). T.v. wagnertege og t.h. håret engteg (Foto: N. Trandem. Bioforsk)

Utseende

Den voksne wagnertegen er 5,0-6,5 mm lang og har varierende farger fra gulgrå til olivenbrun, ofte med en rødlig tone. Scutellum har en svart eller rødlig W-forma tegning. Antennene er gråbrune, første ledd er mørkfarget innerst og 2. ledd har mørkere parti innerst og ytterst, 3. og 4. ledd er mørke.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Wagnertege er utbredt sør for Trøndelag.

Vertplanter

Hassel, eik, bringebær, stornesle, mjødurt og flere planter i marksjiktet. Den er også registrert på pære, eple og plomme.

Livssyklus

Wagnertege overvintrer som voksne og flyr inn i frukthagene i mai, når temperaturen kommer over 14 °C. Egglegging og nymfeutvikling har de på planter i mark- og busksjiktet. De er ferdig utviklet som voksne fra midten av juli og kan da oppholde seg i frukttrærne hele høsten.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Voksen
Egg
Nymfe
Voksen

Skadevirkninger

Når de voksne tegene flyr inn i frukthagen om våren, suger de plantesaft fra vekstpunktene på trærne. Dette medfører sjelden noen økonomisk skade. Det er derimot skaden på pærekarten som de voksne tegene gjør ut over i juli som betyr noe økonomisk. Skadebildet på pære avhenger av tidspunktet når wagnertegen suger på pærekarten. Blir skaden gjort i juli, utvikler pærene såkalt "vortestein". Blir skaden gjort i august, forårsaker det "flatstein".

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                          Oppdatert 14. januar 2009

Bilder


To Lygus-teger (engteger). T.v. wagnertege og t.h. håret engteg (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


To Lygus-teger (engteger). T.v. wagnertege og t.h. håret engteg (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


To Lygus-teger (engteger). T.v. wagnertege og t.h. håret engteg (Foto: N. Trandem. Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO