NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:11


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Rød rovtege

Rød rovtege

Atractotomus mali

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Rød rovtege er relativt små teger, mørkt rødbrune eller svarte på farge og bare 3 - 4 mm lange som voksne. De har en lokal utbredelse, ofte assosierte til hagtorn og eple. Arten er vanlig i frukthager i Europa. De kan forekomme i stort antall i enkelte eplehager på Østlandet, men de er ikke funnet i frukthager på Vestlandet. Rød rovtege lever hovedsakelig av midd og små insekt, men kan og ta til seg næring fra vertplanten.

Utseende

De voksne tegene er mørkt rødbrune eller svarte på farge og bare 3 - 4 mm lange. Det beste kjennetegnet er de hårkledde og sterkt oppsvulmete eller spoleformete 1. og 2. antenneledd. Tibia er gulfarget på midten, tarsus er gule med et mørkt felt ytterst. Bein og antenner er relativt lange. Egget er 1 mm langt, avlangt og krumbøyd. Nymfene er røde med noe mørkere farge på bakre halvdel. Kroppen er kledd med korte hvite hår. Antennene er som omtalt hos de voksne individene.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Rød rovtege er utbredt på Østlandet, Sørlandet og i Rogaland.

Vertplanter

Rød rovtege lever hovedsakelig som predator, men den suger også plantesaft. Den er ofte knyttet til hagtorn og eple.

Livssyklus

Rød rovtege overvintrer som egg lagt i grupper i ung ved (årsskudd). Eggene klekker i mai, og nymfene utvikler seg i mai og juni.  De voksne er ferdig utviklet i juli. Rød rovtege har en generasjon hvert år.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Nytte og skade

Rød rovtege er en viktig predator på de aktive stadiene av spinnmidd, men den kan også suge ut andre midder og små insekter. I tørt vær og med relativt lite byttedyr tilgjengelig for de første nymfestadiene, kan arten suge på ung eplekart og forårsake korkdanning på eplene. Det er likevel som predator denne arten blir omtalt i det meste av litteraturen.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                                   Oppdatert 14. januar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO