NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 07:24


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Lysspraglet langfottege

Lysspraglet langfottege

Phytocoris longipennis

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Lysspraglet langfottege er den mest vanlige av de tre "langfottegene" i fruktdistriktene på Vestlandet. I eplefelt på Østlandet finner en arten sammen med grønnspraglet og brun langfottege.  Den fins på busker og en rekke lauvtrær inkludert frukttrær. Lysspraglet langfottege er rovdyr som lever av mange forskjellige små skadedyr i frukthagen.

Utseende

Den voksne tegen er 6,5-7,5 mm lang, har langstrakt kropp med forholdsvis lange tibia. Den langstrakte kroppen er mer enn 4 ganger så lang som bredden på pronotum. Kroppen er lyst-blekt gulbrun med brune spetter og med lyse og mørke tverrbånd på tibia. Hodet er lyst. Pronotum har 4 eller 6 svartgrå striper på langs. Corium er gråbrun med en tydelig firkantet flekk på bakre del. Forvingene strekker seg godt bakenfor kroppen. Antennene er gulgrå, 1. ledd med svarte prikker, 2. ledd er lyst innerst, men mørkere lenger ute, med en utydelig lys ring omtrent på midten. Lengden på antennene er omtrent 2 gonger bredden på pronotum. Nymfene mangler vinger, men er svært like i kroppsform og farge som de voksne.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Lysspraglet langfottege er utbredt i Sør-Norge sør for Dovre.

Vertplanter

Lysspraglet langfottege er en predator, men den er knyttet til busker og en rekke lauvtrær inkludert frukttrær.

Livssyklus

I motsetning til grønnspraglet - og brun langfottege er lysspraglet langfottege langsomme og litt forsiktige dyr, som fint vanlig på fuktige og halvmørke steder i hager og i skogen, der de lever på frukttre, busker og lauvtre. De overvintrer som egg som klekker i slutten av mai. Nymfestadiene varer til slutten av juli. Det voksne stadiet finner en ut hele september.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Nytte og skade

Lysspraglet langfottege er predatorbladlus, spinnmidd og en rekke andre skadedyr, på samme måte som de to andre artene av langfottege. Vi har ingen registreringer på at arten gjør skade på blad eller frukter.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                                  Oppdatert 14. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO