NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 07:25


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Liten gråtege

Liten gråtege

Campylomma verbasci

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
15. november 2019

Liten gråtege er lokalt utbredt i frukthager på Østlandet. Den er vanligvis knyttet til eik og eple, men den er også funnet på ulike urter som kongslys og potet. Liten gråtege lever både av plantesaft og av rov. Arten er funnet i England og på kontinentet, flere steder i Sverige, men ikke i Danmark. Liten gråtege er ikke registrert i frukthager på Vestlandet.

Utseende

Den voksne tegen har en lengde på 2,8-3,1 mm og er grågrønn. Dekkvingene er fint lyshåret med enkelte brune, halvt opprettete hår. Bakre del av pronotum og hodet nærmest oransjefarget. Antennene er trådformete, gulfarget med mørke felt på de to innerste leddene. Annet antenneledd er omtrent like langt som bredden på hodet. Beina har svarte flekker med torner. Sugesnabelen når bak til baklårene i hvilestilling. Eggene er 0,7 x 0,2 mm, bananformet. Nymfene er små, blekt blågrønne på farge, med lyse bein med svarte prikker og tydelige svarte hår. Kroppen er dekt med vekslende svarte og hvite hår.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Liten gråtege er utbredt på Østlandet.

Vertplanter

Liten gråtege er vanligvis knyttet til eik og eple, men den er også funnet på ulike urter som kongslys og potet.

Livssyklus

Liten gråtege overvintrer som egg i unge skudd. Eggene klekker i mai/juni, og nymfene utvikler seg i løpet av fire uker til voksne individer. Disse legger sommeregg i skuddene på trærne, og 2. generasjon nymfer opptrer fra siste halvdel av juli til ut august. Annen generasjon voksne legger så vinteregg i september og oktober. Antall individer er størst i august-september.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Nytte og skade

Liten gråtege er her i Europa vurdert som et relativt viktig nytteinsekt i de eplehagene den forekommer. Det er vesentlig frukttremidd og delvis bladlus som er byttedyrene. En undersøkelse utført i Canada i 1994, har derimot kommet fram til at denne arten der kan være en alvorlig skadegjører på eple tidlig i sesongen. Når nymfene klekker fra vintereggene, har de en periode på omtrent 3 uker der de suger plantesaft i blomstene og fra den unge karten. Denne aktiviteten medfører til dels sterkt misdannete frukter, avhengig av angrepsgraden tidlig i sesongen. Dette er ikke undersøkt under våre forhold.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

 

                                   Publisert 14. januar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO