NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 07:25


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Svartknetege

Svartknetege

Blepharidopterus angulatus

NYTTEORGANISME
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
Før november 2013

Svartknetege er vanlig utbredt i Europa og fins på en rekke lauvtrearter som or, bjørk, alm, hagtorn, hassel, eik, selje og alle fruktartene våre. Både som nymfer og voksne lever de av rov på ulike arter av spinnmidd, bladlus og forskjellige småinsekter. De er viktige predatorer i alle fruktslagene våre. Insekt- og middegg bryr de seg lite om. De voksne svartknetegene er 5 - 6 mm lange, har slank kroppsform og er grønnglinsende på farge. De har svarte kneledd.

Utseende

De voksne tegene er 5 - 6 mm lange, har slank kroppsform og er grønnglinsende på farge med fine brune hår på halvdekkvingene. Membranen er lyst røykbrun med grønne vener. De har store, mørke fasettøyne. Antennene er lange og gulbrune, av og til mørke. Det viktigste kjennetegnet er de markerte svarte kneleddene, både hos nymfer og voksne. Eggene er 1,02 x 0,35 mm, kremhvite og svakt krumbøyde. Nymfene er grønngule, har røde øyne og svarte kneledd og en oransje abdominalkjertel.

Se foto på den danske nettsiden:

http://www.miridae.dk/

Utbredelse

Svartknetege er utbredt i hele Sør-Norge.

Vertplanter

Svartknetege er først og fremst en predator, men den er knyttet til en rekke lauvtrearter som or, bjørk, alm, hagtorn, hassel, eik, selje og alle fruktartene våre.

Livssyklus

Svartknetege overvintrer som egg under barken på ett- og toårige skudd. Eggene klekker fra slutten av mai. Nymfene tar til seg næring i 5 - 6 uker før de er ferdig utviklet som voksne. Eggene blir lagt fra juli - oktober. Arten er ofte tallrik i eplehager.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Bekjempelse

Svartknetege er utelukkende et nyttedyr. I vekstperioden kan hver nymfe suge ut opp til 3000 spinnmidd, og en voksen hunn kan suge ut like mange i løpet av levetiden sin. De er derfor viktige predatorer på for eksempel frukttremidd. Svartknetege kan også suge plantesaft, men det er aldri registrert skade på avling som en følge av dette.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

                               Oppdatert 14. januar 2009


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO