NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 07:26


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Teger        Bladteger        Nesletege

Nesletege

Calocoris sexguttatus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang
OPPDATERT:
15. november 2019

Nesletege er en tegeart som vanlig er knyttet til stornesle under nymfeutviklingen. Arten har vertsskifte, da eggene blir lagt i skudd på lauvtrær og busker. Nesletege er en iøynefallende tegeart i gult og svart. Den overvintrer som egg på treaktige vekster. I pærehager med mye stornesle i undervegetasjonen, kan nesletege gjøre stor skade på fruktene.

Utseende

Det voksne insektet er 5,5-7,5 mm langt. Nesletege er en iøynefallende tegeart med skarpe kontrastfarger i gult og svart. Tegen har svart grunnfarge. Ved hvert øye er det en gul stripe, og scutellum har en hjerteformet gul flekk. Forvingene har klart gule flekker både på forreste og bakre del. Cuneus er gul med svart spiss. Antennene er mørkebrune eller svarte. Lårene er brune, leggene litt krumbøyde med fine lyse torner. Nymfene er brunrøde eller olivengrønne på farge.

Utbredelse

Nesletege er utbredt i hele Sør-Norge.

Vertplanter

Nymfer av nesletege lever særlig på stornesle, mens eggene legges på lauvtrær og busker.

Livssyklus

Nesletege overvintrer som egg på treaktige vekster. Nymfene går etter klekking i mai over på planter i undervegetasjonen, der særlig stornesle foretrekkes. De voksne kommer tilbake til frukttreet i juli, der de kan legge vinteregg fra august og utover høsten.

STADIUM Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Egg
Nymfe
Voksen
Egg

Skadevirkninger

I pærehager med mye stornesle i undervegetasjonen, kan nesletege gjøre stor skade på fruktene ut over sommeren. Dette er registrert i pærefelt der undervegetasjonen blir for høy, slik at denne når opp i den nederste greinene på frukttrærne. Tegenymfene går over på treet og suger plantesaft fra fruktene. Som en reaksjon på dette, blir det dannet "vortestein" i pærefruktene. Ellers kan nesletege som voksen også gjøre skade på fruktene etter at de flyr fra nesle over til lauvtrær og frukttrær i juli.

Litteratur

Hesjedal, K. 2004. Underorden Heteroptera Teger. pp. 60-97 in Edland, T. Sugande skade- og nyttedyr i frukthagar. Grønn kunnskap Vol. 8 Nr. 4.

 

                                   Publisert 14. januar 2009

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO