NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 17:09


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Stor jordbærbladlus

Stor jordbærbladlus

Acyrthosiphon malvae subsp rogersii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Stor jordbærbladlus har en grønn eller lysegrønn kroppsfarge. Huden øverst på hodet er glatt og pannetappene er divergerende. Stor jordbærbladlus var den vanligste arten ved innsamling av bladlus på dyrkete jordbær, men den kan ikke karakteriseres som et viktig skadedyr. Arten forekom alltid i lave og lite iøynefallende bestander. Ett unntak var jordbær under solfanger hvor angrepet ble vurdert som skadelig. Når jordbær som sto utendørs under tak, ble smittet med stor jordbærbladlus, førte dette til varig etablering av arten. På de samme plantene utviklet stor jordbærbladlus hurtig bestander som førte til veksthemming.

Stor jordbærbladlus er holosyklisk (veksler mellom kjønnet og ukjønnet formering) og vertbestandig på jordbær og noen andre slekter i rosefamilien (Geum spp., Potentilla spp.) På jordbær angripes unge blad og bladstilker. Det blir ingen misdannelser, med gulspettete blad er vanlige skadesymptomer.

Den er utbredt i alle fylker til og med Troms.

Litteratur

Stenseth, C. 1989. Bladlus på jordbær. Norsk landbruksforskning 3: 139-143.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO