NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2023 23:01


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Nebbmunner        Plantesugere        Bladlus        Egentlige bladlus        Stor jordbærbladlus

Stor jordbærbladlus

Acyrthosiphon malvae rogersii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Trond Hofsvang & Nina Trandem
OPPDATERT:
29. mars 2020

Stor jordbærbladlus er en langbeint bladlus med skinnende grønn eller lysegrønn kroppsfarge. Den kan bli drøyt 4 mm lang. Huden øverst på hodet er glatt og pannetappene er divergerende. Stor jordbærbladlus er den vanligste bladlusarten i norske jordbærfelt. Den er vanligvis ikke et viktig skadedyr i seg selv, men det er viktig å være klar over at den kan spre minst ett jordbærvirus som er funnet i Norge (jordbærnervebåndvirus). 

Stor jordbærbladlus er holosyklisk (veksler mellom kjønnet og ukjønnet formering) og vertbestandig på jordbær og noen andre slekter i rosefamilien (Geum spp., Potentilla spp.). Den overvintrer som egg. Vingede individer dukker på friland opp i juni, to generasjoner etter at eggene er klekket. På jordbær angripes unge blad og bladstilker. Det blir ingen misdannelser, men gulspettede blad er vanlig skadesymptom.

Arten er utbredt i alle fylker til og med Troms.

Litteratur

Stenseth, C. 1989. Bladlus på jordbær. Norsk landbruksforskning 3: 139-143.

Trandem, N., Brurberg, M.N., Fajardo, M.B. & Eklo, T.S. Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018. NIBIO Rapport 5/44/2019, 21 s.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO