NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 13.06.2021 11:16


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Caulimoviridae        Caulimovirus        Jordbærnervebåndvirus

Jordbærnervebåndvirus

Strawberry vein banding virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
DAG-RAGNAR BLYSTAD
OPPDATERT:
31. august 2015

Strawberry vein banding virus (SVBV) er en karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet. Viruset infiserer mange plantearter og overføres med bladlus.

Les mer om symptomer og skadevirkninger under Virus i jordbær
  • Jordbærnervebåndvirus i villjordbær (Foto: D.-R. Blystad, NIBIO)

Utbredelse

Lokalt etablert i Tsjekkia, Ungarn, Irland og Russland. Ikke bekrefta rapporter fra Tyskland, Italia, Slovakia, Slovenia og Jugoslavia

Vertplanter

SVBV er kjent for å opptre bare i Fragaria spp. Hovedverten er Fragaria vesca (markjordbær, villjordbær)

Bekjempelse

Friskt,  kontrollert plantemateriale.

Bilder


Jordbærnervebåndvirus i villjordbær (Foto: D.-R. Blystad, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO