NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.08.2019 02:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Scarabaeoidea        Skarabider        Kastanjeoldenborre

Kastanjeoldenborre

Melolontha hippocastani

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Den voksne kastanjeoldenborren er 20-30 mm lang og har svart hode og forbryst, rødbrune dekkvinger med opphøyde lengdelister. Køllen ytterst på antennene består av 7 ledd hos hannen og 6 ledd hos hunnen. Det siste bakkroppleddet er forlenget til en spiss. Larven blir 50 mm lang. De er krumbøyde og hvite med tydelig brunt kitinisert hode, og de er blåsvarte  på den oppsvulmete delen bak på bakkroppen.

Utbredelse

Kastanjeoldenborre er utbredt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Vertplanter

Larvene av kastanjeoldenborre kan angripe en lang rekke planter: bete, gulrot, kålvekster, diverse grønnsaker og av og til grasplener.

Livssyklus

De voksne oldenborrene kommer fram i slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Temperaturen i jordoverflaten ved solnedgang må være 10-11 oC for at de voksne oldenborrene skal bli aktive. De svermer i tussmørke like etter solnedgang. De har nå en periode med næringsgnag som kan vare i 2-3 uker. Billene gnager da på blader av lauvtrær. Hunnene flyr tilbake til feltene for å legge egg. En hunn kan legge opp mot 50 egg, og eggene klekkes etter 6-7 uker.

Larvene har størst næringsbehov fra slutten av 2. stadium og fram til forpupping. Denne perioden tilsvarer vekstsesongen 2. og 3. året etter sverming. Larvene forpupper seg i jorda i juli, og puppene klekker i august. De voksne billene overvintrer i jorda før de graver seg opp. Utviklingen fra egg til kjønnsmoden bille tar 4-5 år.

Hos insekter med et livssyklus som er forlenget over flere år, er det gjerne visse "årganger" av utviklingsstadiene som finnes side om side, i dette tilfelle som larver i jorda, som er spesielt tallrike.

Skadevirkninger

Larvene av kastanjeoldenborrer gnager på røttene eller gnager planten av i rothalsen. Rotvekster og potet kan gnages slik at de får store groper med takkete kanter. I grasplener o.l. kan røttene angripes og deler av plenen blir gul og visner. Larver av hageoldenborre og sankthansoldenborre er vanligere som skadedyr i plen enn kastanjeoldenborre.

Under svermingen kan de voksne kastanjeoldenborrene gnage huller eller snauspise bladene på lauvtrær, men også på urteaktige planter.

Bekjempelse

Ved større angrep av larver av oldenborrer i plen bør en grave opp eller frese opp den ødelagte delen av plenen, plukke larver og la fuglene forsyne seg. La gjerne jorda ligge brakk en stund før en anlegger ny plen.

Det er ikke aktuelt med kjemisk bekjemping mot larver av oldenborrer.

Litteratur

Haukeland, S. 2007. Oldenborrer i plenen. Norsk Hagetidend 123 (7): 61.

                    Oppdatert 23. januar 2009

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart

Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO