NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 25.08.2019 02:14


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Scarabaeoidea        Skarabider        Sankthansoldenborre

Sankthansoldenborre

Amphimallon solstitialis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

De voksne sankthansoldenborrene svermer omkring midtsommer, derav navnet. Svermingen foregår i skumringen like etter solnedgang. Sankhansoldenborre lever som larve i jorda i to år. Larvene kan gjøre noe skade i plen.

  • Sankthansoldenborre (Foto: B. Hammeraas, NIBIO)
  • Sankthansoldenborre (Foto: B. Hammeraas, NIBIO)
  • Sankthansoldenborre larve (Foto: B. Hammeraas, NIBIO)

Utseende

Den voksne billen er 14-18 mm lang, lys brun, med lyse hår og mangler haletapp bakerst på bakkroppen. Det er bare 3 blader i antennekøllen. Larven blir ca 30 mm lang. De er krumbøyde og hvite med tydelig brunt kitinisert hode, og de er blåsvarte  på den oppsvulmete delen bak på bakkroppen.

 

Utbredelse

Sankthansoldenborre er utbredt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Vertplanter

Larvene av sankthansoldenborre kan angripe en lang rekke planter: bete, gulrot, kålvekster, diverse grønnsaker. I tillegg er kan de være vanlige i grasplener.

Livssyklus

De voksne sankthansoldenborrene svermer og legger egg omkring midtsommer, derav navnet. Svermingen foregår rundt om i lauvtrær i ca. en uke. I svermeperioden blir de voskne billene aktive i skumringen like etter solnedgang og er på vingene en god stund til det blir mørkere. Sankthansoldenborrene har en noe virrende flukt og deiser bort i husvegger, osv. under flukten.

Sankthansoldenborre lever som larve i jorda i to år.

Skadevirkninger

Larvene av sankthansoldenborrer gnager på røttene eller gnager planten av i rothalsen. Rotvekster og potet kan gnages slik at de får store groper med takkete kanter. I grasplener o.l. angripes røttene, og i enkelte tilfeller kan store stykker av plenen rulles helt av.

Under svermingen kan de voksne oldenborrene gnage huller eller snauspise bladene på lauvtrær.

Bekjempelse

Ved større angrep av larver av oldenborrer i plen bør en grave opp eller frese opp den ødelagte delen av plenen, plukke larver og la fuglene forsyne seg. La gjerne jorda ligge brakk en stund før en anlegger ny plen.

Det er ikke aktuelt med kjemisk bekjemping mot larver av oldenborrer.

Litteratur

Haukeland, S. 2007. Oldenborrer i plenen. Norsk Hagetidend 123 (7): 61.

                     Oppdatert 23. januar 2009

Utbredelse
Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart Utbredelseskart

Bilder


Sankthansoldenborre (Foto: B. Hammeraas, NIBIO)


Sankthansoldenborre (Foto: B. Hammeraas, NIBIO)


Sankthansoldenborre larve (Foto: B. Hammeraas, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO