NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 20:46


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Tuppråte i gulrot

Tuppråte i gulrot

Sjukdomskompleks, flere arter

SKREVET AV:
Arne Hermansen og Belachew Asalf Tadesse
OPPDATERT:
11. desember 2023
Tupperåte i gulrot er et sjukdomskompleks med flere patogener involvert (Mycocentrospora acerina, Cylindrocarpon destructans, Fusarium avenaceum og Dictyostelium discoideum m.fl.). Symptomene kommer oftest til syne etter en tids lagring. M. acerina (klosopp) og F. avenaceum (fusarium-råte) er beskrevet i egne artikler.  
  • Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)
  • Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)
  • Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)
  • Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)

Vertplanter

Soppene som kan føre til tuppråte kan ha mange vertplanter.

Overlevelse og spredning

To av soppene, M. acerina og F. avenaceum, er beskrevet i egne artikler i Plantevernleksikonet og det henvises til informasjon der. Både disse to soppene og C. destructans er frispora konidiesopper. D. discoideum er en jordboende slimsopp. Alle de nevnte organismene er jordboende og overlever vinteren i jord. Flere av dem har hvilestrukturer slik at de kan leve i mange år uten vertplanter. Smitten følger med jorda på røttene inn på lager.

Symptomer/skade

Angrepet i rotspissen eller «tuppen» viser seg ofte som en brunsvart relativ tørr råte som kommer til syne etter en tids lagring. «Tuppråte-symptomene» varierer en del og råten kan også være mer saftig og lys brun. I visse tilfelle vil råten fortsette innover i rota og utvikle f.eks. mer typisk klosopp-råte. Tørke i slutten av sesongen ser ut til å kunne gi mer tuppråte. Etter polering av gulrøtter med tuppråte blir tuppen raskt (innen 24 timer) glassaktig og brun.

Tiltak

Gjennomfør vekstskifte og unngå om mulig areal hvor tuppråte har blitt et problem. Skånsom høsting for å unngå skade på rotspissen er viktig.  God kjølelagring hemmer soppene og testlagring av røtter ved 10-12 °C i ca 6 uker kan påvise om gulrotpartiet har tuppråte. Etter pakking bør røttene lagres ved lav temperatur.

Bilder


Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)


Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)


Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)


Tuppråte i gulrot (foto: B.A. Tadesse, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO