NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 04:44


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Frispora konidiesopp        Fusariumråte i gulrot

Fusariumråte i gulrot

Fusarium spp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Belachew Asalf Tadesse & Berit Nordskog
OPPDATERT:
19. desember 2017
Fusarium er en viktig skadegjører som kan forårsake råte i gulrot og mange andre kulturplanter. I gulrot kan soppen angripe bladverk og røtter. Symptomer er vanligvis synlige ved opptak og utvikler seg lite på lager dersom temperaturen er lav.
 • None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)
 • Fusariumråte på gulrot (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)
 • None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)
 • None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)
 • None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)
 • None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)

Vertplanter

Fusariumsoppene har mange andre vertplanter i tillegg til gulrot.

Overlevelse og spredning

Fusarium kan overleve som hvilesporer i jorda i flere år. Infiserte planterester er den viktigste smittekilden. Det utvikles sporer og disse spres i åkeren med vannsprut og vind. Jordsmitte kan også forekomme, spesielt ved høsting og sortering.

Symptomer/skade

Soppen kan angripe bladverk og røtter. Symptomer i bladverk sees ofte som mørke flekker på nedre del av bladstilken, ofte innsnevret med klar overgang til friskt vev.

På røttene dannes  mørke (mørk brune til svarte), litt innsunkne flekker med klar overgang til friskt vev. Råten er tørr, ofte oppsprukket og nær toppen av rota (skuldra). Ved gjennomskjæring av røttene sees ofte et hulrom hvor det vokser fram hvitt mycel.

Bekjempelse

For fusariumråte er følgende tiltak viktige:

 • Bruk resistente sorter.
 • Vekstskifte vil hindre opphoping av smitte i åkeren.
 • Behandling av blad i felt med godkjent soppmiddel.
 • Høsting bør foregå i godt vær.
 • Fuktige røtter bør tørkes opp raskt.
 • Gode sårhelings- og lagringsforhold er viktig.
 • Unngå at infisert bladverk følger med inn på lager.

                  
                 Publisert 19. desember 2017

 

Bilder


None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)


Fusariumråte på gulrot (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)


None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)


None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)


None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)


None (Foto: Belachew Asalf, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO