NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 18:44


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Mjøldogg        Mjøldogg på gulrot

Mjøldogg på gulrot

Erysiphe heraclei

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen og Belachew Asalf Tadesse
OPPDATERT:
4. desember 2023
Mjøldogg i gulrot skyldes den frispora konidiesoppen Erysiphe heraclei. Soppen angriper bladverket og kan redusere avlingene ved sterke angrep. Soppen smitter ikke gulrøttene.

Vertplanter

Gulrot er viktigste vertplante, men soppen kan smitte andre skjermplanter.

Overlevelse og spredning

Soppen er vindspredd og sporene kan spres over store avstander. Konidiesporene trenger ikke fritt vann for at de spirer, og høy luftfuktighet er nok. Mjøldogg trives best under varme tørre forhold og det tar 7-14 dager fra infeksjon til nye sporer er utviklet. 

Symptomer/skade

Soppen danner et hvitt belegg på bladverket, som er mycel og konidier til soppen. Etter hvert kan bladverket bli klorotisk. Dersom angrepet starter tidlig og utvikler seg videre kan bladverket bli svekket slik at det blir avlingstap eller at gulrota blir vanskelig å høste. Angrepet blir normalt først synlig på de eldste bladene.  Soppen smitter ikke gulrøttene.

Tiltak

Resistente sorter og gode vekstforhold med moderat nitrogengjødsling og god vannhusholdning er forebyggende tiltak. Ved stort smittepress er sprøyting med soppmiddel aktuelt.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO