NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 20:04


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Frispora konidiesopp        Cercosporabladflekk

Cercosporabladflekk

Cercospora carotae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Arne Hermansen og Belachew Asalf Tadesse
OPPDATERT:
4. desember 2023
Cercospora-bladflekk skyldes den frispora konidiesoppen Cercospora carotae som ikke har noe kjent kjønna stadium. Soppen er vanlig på gulrotblad og den kan redusere avlingene ved at bladverket blir ødelagt og gjør det vanskelig med høsting. Soppen smitter ikke gulrøttene.
  • Cercosporabladflekk, grader av angrep (Foto: A. Hermansen, NIBIO)
  • Cercosporabladflekk, nærbilde (Foto: B.A. Tadesse, NIBIO)

Vertplanter

Gulrot er viktigste vertplante, men soppen kan smitte andre skjermplanter.

Overleving og spreiing

Soppen har frøsmitte og overlever også på planterester i åkeren. Sporer fra infiserte blad spres med vind og vannsprut. Soppsmitten kan også spres ved arbeid i åkeren.  Det er ikke kjent noe kjønna sporestadium av soppen.

Symptomer/skade

Bladflekkene er først små og nekrotiske, og får raskt en klorotisk gul sone omkring. Flekkene blir normalt relativt lyst brune.  Yngre blad er mest mottakelig, men soppen kan også angripe eldre blad. Ved sterke angrep kan hele blad visne og dø. Soppen kan også lage flekker på bladstilkene, og bladverket kan bli så redusert at det blir avlingstap. Mer problematisk er at det blir vanskelig å høste røttene. Soppen smitter ikke gulrøttene.

Bekjempelse

Bruk smittefritt såfrø eller beis såfrøet. Vekstskifte reduserer smittetrykket av Cercosporabladflekk. Optimal N-gjødsling styrker bladverket. Velg sorter som er sterke mot bladflekksoppen. Sprøyting med fungicider er aktuelt ved fare for sterke angrep.

Bilder


Cercosporabladflekk, grader av angrep (Foto: A. Hermansen, NIBIO)


Cercosporabladflekk, nærbilde (Foto: B.A. Tadesse, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO