NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 06:57


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Trebukker        Svart granbarkbukk

Svart granbarkbukk

Tetropium castaneum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Paal Krokene
OPPDATERT:
11. oktober 2019
Granbarkbukkene lever oftest i svekkede eller døde trær, og har liten økonomisk betydning fordi de hovedsakelig utnytter den nederste delen av stammen der bakhon skjæres bort.
  • Svart granbarkbukk (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)
  • Svart granbarkbukk (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)

Forveksling

Tofarget granbarkbukk (Tetropium fuscum) er en svært nærstående art med nesten identisk levevis, men er sjeldere enn svart granbarkbukk. De voksne billene er svært like, men tofarget granbarkbukk har vanligvis et grått bånd over den fremre fjerdedelen av dekkvingene.
Bartreløper (Rhagium inquisitor) lever ofte i samme trær som granbarkbukkene og har lignende larveganger

Utseende

Granbarkbukken er svart til svartbrun, 10-16 mm lang, langstrakt og flattrykt, med følehorn som er halvparten så lange som kroppen.

Utbredelse

Arten finnes i granskogsområdene over hele Norden. Den er utbredt over størstedelen av Sør-Norge bortsett fra Vestlandet. Den er også funnet enkelte steder i Trøndelag og Nord-Norge. Den angriper først og fremst stående, grove grantrær.

Vertplanter

gran (Picea abies)

Betydning

Arten har liten økonomisk betydning fordi den hovedsakelig utnytter døde trær eller den nederste delen av stammen der bakhon skjæres bort.

Symptomer/skade

Billene angriper særlig den grovbarkede, nedre delen av stående døde eller sterkt svekkede grantrær, men kan iblant legge egg også på liggende virke. De ca. 5 mm brede larvegangene slynger seg uregelmessig mellom barken og veden, og er tettpakket med grått boremel. Larvene forpupper seg i en oval gang som går 1-3 cm inn i veden før den bøyer av og går 4-5 cm i vedens lengderetning. Arten velger ofte trær som er angrepet av Granbarkbillen (Ips typographus) lenger oppe på stammen.

Den legger egg utover hele sommeren, fra slutten av mai til midten av august. Larveutviklingen tar vanligvis 1 år i de sørlige delene av landet, men lenger nord har arten trolig en 2-årig utvikling. Larvene utvikler seg mellom barken og veden, og forpupper seg i en gang som går innover i veden.

Eldre granbestand med rotråte (Heterobasidion annosum) er gunstige for arten. Granbarkbilleangrep på stående trær kan også føre til økt populasjon av svart granbarkbukk, siden granbarkbukken ofte utnytter den nederste delen av slike trær.

Litteratur


Svart granbarkbukk i skogskader.nibio.no

Bilder


Svart granbarkbukk (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)


Svart granbarkbukk (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO