NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 07:04


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Trebukker        Tofarget granbarkbukk

Tofarget granbarkbukk

Tetropium fuscum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Paal Krokene
OPPDATERT:
11. oktober 2019
Granbarkbukkene lever oftest i svekkede eller døde trær, og har liten økonomisk betydning fordi de hovedsakelig utnytter den nederste delen av stammen der bakhon skjæres bort.
  • Tofarget granbarkbukk (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)

Forveksling

Svart granbarkbukk   (Tetropium fuscum) er en vanlig og meget nærstående art med nesten identisk biologi.
Bartreløper   (Rhagium inquisitor) lever ofte i samme trær som granbarkbukkene og har lignende larveganger.

Utseende

Billen er svart til svartbrun med et grått bånd over den fremre fjerdedelen av dekkvingene. Den er 10-16 mm lang, langstrakt og flattrykt, med følehorn som er halvparten så lange som kroppen.

Utbredelse

Arten finnes i granskogsområdene over hele Norden. Den er vanlig mange steder i Sør-Norge, men er ikke funnet på Vestlandet og i Nord-Norge. Den angriper først og fremst stående, grove grantrær.

Biologi

Billen legger egg utover hele sommeren, fra slutten av mai til midten av august. Larveutviklingen tar vanligvis 1 år i de sørlige delene av landet, men lenger nord har arten trolig en 2-årig utvikling. Larvene utvikler seg mellom barken og veden, og forpupper seg i en gang som går innover i veden.

Betydning

Arten har liten økonomisk betydning fordi den hovedsakelig utnytter døde trær eller den nederste delen av stammen der bakhon skjæres bort.

Symptomer/skade

Billene angriper særlig den grovbarkede, nedre delen av stående døde eller sterkt svekkede grantrær, men kan iblant legge egg også på liggende virke. De ca. 5 mm brede larvegangene slynger seg uregelmessig mellom barken og veden, og er tettpakket med grått boremel. Larvene forpupper seg i en oval gang som går 1-3 cm inn i veden før den bøyer av og går 4-5 cm i vedens lengderetning. Arten velger ofte trær som er angrepet av Granbarkbillen (Ips typographus) lenger oppe på stammen.

Eldre granbestand med rotråte (Heterobasidion annosum) er gunstige for arten. Granbarkbilleangrep på stående trær kan også føre til økt populasjon av svart granbarkbukk, siden granbarkbukken ofte utnytter den nederste delen av slike trær.

Litteratur

Tofarget granbarkbukk i skogskader.nibio.no

Bilder


Tofarget granbarkbukk (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO