NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.01.2022 23:23


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Chrysomeloidea        Trebukker        Liten ospebukk

Liten ospebukk

Saperda populnea

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Paal Krokene
OPPDATERT:
11. oktober 2019
Liten ospebukk er et viktig skadedyr på osp i flere land. Den er knyttet til yngre ospebestand hvor den legger egg på kvistene eller den øvre delen av stammen. Siden osp spiller en beskjeden rolle i skogbruket her til lands har arten liten økonomisk betydning i Norge.
  • Liten ospebukk blir 8-13 mm lang (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)

Utseende

Ospebukken er 8-13 mm lang, mørk grønngrå med gule striper og flekker.

Forveksling

Stor ospebukk

Utbredelse

Arten er utbredt i lavlandet helt nord til Saltdalen. Den er knyttet til yngre ospebestand.

Biologi

Den flyr i mai-juni og legger egg i barken på greiner eller unge stammer. Larvene utvikler seg først i barken, siden gnager de seg inn i veden og eter i margen. Når larvene er ferdig utviklet etter 2 år forpupper de seg inne i margen.

Vertplanter

osp (Populus tremula),  vier/pil (Salix sp.)

Betydning

Arten kan gjøre betydelig skade i yngre ospebestand og er et viktig skadedyr i flere land. Siden osp spiller en beskjeden rolle i skogbruket her til lands har arten liten økonomisk betydning i Norge.

Symptomer/skade

Eggene legges i barken på 1-2 cm tykke grener eller 2-6 årige stammer. Ospebukken foretrekker osp, men kan også utnytte andre Populus- og Salix-arter. Før hun legger egg gnager hunnen en hesteskoformet bue i barken med åpningen nedover. Egget legges i det svekkete barkstykket inne i hesteskoen, og den første tiden lever larven her. Etterhvert gnager den seg inn i veden og eter i margen. Grenen eller stammen svulmer opp som følge av angrepet og det danner seg en galle. Forpuppingen skjer i enden av gangen i margen. Den voksne billen gnager seg ut gjennom et rundt hull i gallen. Angrepne grener eller stammer brekker ofte eller tørker inn.

Litteratur

Liten ospebukk på skogskader.nibio.no

Bilder


Liten ospebukk blir 8-13 mm lang (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO