NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2021 07:43


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Biller        Polyphaga        Curculionoidea        Barkbiller        Dobbeltøyet barkbille

Dobbeltøyet barkbille

Polygraphus poligraphus

SKREVET AV:
Paal Krokene
OPPDATERT:
8. oktober 2019
Dobbeltøyet barkbille angriper i første rekke trær som er svekket, særlig pga. vannmangel. Trær som er i god vekst vil meget sjelden bukke under for angrep av dobbeltøyet barkbille.
  • Dobbeltøyet barkbille (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)

Utseende

Billen er 2,5-3 mm lang. Brystet og dekkvingene er mørkebrune med tydelige lyse skjell. Øynene er nyreformete og nesten delt i to av antennefestet (derav navnet «dobbeltøyet»).

Utbredelse

Arten er utbredt i grandistriktene over hele Norden. Den er også påvist i granområdene på Voss, men ellers ikke i plantninger på Vestlandet

Vertplanter

Gran (Picea abies)

Livssyklus

Utviklingstiden er 1 år: Billen flyr sent på sommeren (i juli og begynnelsen av august). Arten er polygam (dvs. for hvert innboringshull er det er flere hunner som lager hver sin morgang). Hannen starter innboringen og anlegger et parringskammer i innerbarken på øvre del av stammen på stående grantrær (sjelden på liggende tømmer). Fra parringskammeret gnager 2-3 forskjellige hunner ut hver sin korte morgang (3 cm) der de legger egg. Larvene gnager seg ut fra morgangen og etterlater seg larveganger i barken. De overvintrer i gangsystemet og fortsetter utviklingen neste sommer. Når de er ferdig utviklet forpupper de seg i barken og den nyklekte billen foretar sitt næringsgnag i nærheten av puppekammeret før de forlater mortreet.

Betydning

Dobbeltøyet barkbille angriper i første rekke toppen på svekkede grantrær. Under den langvarige tørken midt på 1970-tallet var billen med og drepte mange tusen trær i lavlandet på Østlandet, men trær som er i god vekst blir meget sjelden drept av dobbeltøyet barkbille. Arten har derfor mindre betydning som skadedyr.

Tiltak


For å redusere bestanden av dobbeltøyet barkbille i områder hvor den angriper levende skog, er det viktig å hogge angrepne trær i løpet av vinteren mens larvene enda er i trærne. Tømmeret bør da fjernes fra skogen. Dersom f. eks. massevirke av angrepne trær blir lagret i skogen om sommeren, kan utviklingen gå videre og billene klekke fra tømmeret i løpet av juli/august. Hakkespettene kan spille en stor rolle i arbeidet for å redusere bestanden av dobbeltøyet barkbille. I løpet av vinteren flenger de barken av trærne og eter larvene. Svenske undersøkelser har vist at populasjonen av biller på den måten kan bli redusert med opptil 90-95 %.

Litteratur

Dobbeltøyet barkbille på Skogskader.no

Bilder


Dobbeltøyet barkbille (Foto: Lars S. Dalen, NIBIO)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2021 NIBIO