NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2019 06:45


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Trips        Trips i korn

Trips i korn

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Det er minst 11 forskjellige arter av trips som kan gjøre skade i korn, men det er bare tre arter som er vanlige i korn hos oss, stor korntrips (Limothrips denticornis), mørk grastrips (Frankliniella tenuicornis) og havretrips (Baliothrips graminum). Trips samlet i korn kan bestemmes til art ved hjelp av et stereomikroskop som forstørrer 40 ganger og en enkel bestemmelsesnøkkel.

  • Stor korntrips (Foto: S. Kobro, NIBIO)
  • Stor korntrips (Foto: S. Kobro, Bioforsk)

Skadevirkninger

Det er lite som tyder på at trips gjør skade i korn på forsommeren. Selv utover sommeren var de mengdene som fantes, 1-3 individer per plante på det meste, langt under skadetersklene som blir brukt i Sverige.

Våre tre vanlige tripsarter har forskjellig vertplantevalg og forskjellig biologi, men de er rastløse dyr og finnes overalt om våren. Den som finner trips tidlig i kornet sitt, og kan artsbestemmelsen, kan også forutsi hvor den vil slå seg ned, og hvor den eventuelt kan gi skade.

Bestemmelsesnøkkel for trips i korn

1a) Mørk brune eller svarte arter: 2

1b) Lyse arter: 8

2a) Siste kroppsledd rørformet: Rørtrips (Haplothrips spp.)

2b) Siste kroppsledd ikke rørformet, hunn har
eggleggingsbrodd på undersiden av bakkroppen: 3

3a) Forkropp smalere mot hodet, lite hode: 4

3b) Forkropp ikke smalnende, bredt hode: 5

4a) Antenneledd symmetriske: Enghaletrips (Chirothrips hamatus)

4b) Annet antenneledd med utvekst: Enghaletrips (Chirothrips manicatus)

5a) Antenneledd symmetriske: 6

5b) Tredje antenneledd med utvekst: Stor korntrips (Limothrips denticornis)

6a) Hår på fremre hjørne av forkroppen: Mørk grastrips (Frankliniella tenucornis)

6b) Mangler hår på fremre hjørne av bakkroppen: 7

7a) Hår bare på bakre hjørne av bakkroppen: Thrips spp.

7b) Mangler hår på bakre hjørne av bakkroppen: Liten
korntrips (Limothrips cerealium)

8a) Uten vinger: 9

8b) Med vinger: 10

9a) Glinsende, sterkt gul: Gul grastrips (Aptinothrips spp.)

9b) Blass, gulhvit eller rødoransje: Larve

10a) Kort hode med mørk tverrstripe i nakken, bred: Grå
grastrips (Anaphothrips obscurus)

10b) Avlangt hode, smal: Havretrips (Baliothrips graminum)

Tripsarter som ikke er skadedyr

To arter av engrevehaletrips og gul grastrips er vanlige, men bare i ville grasarter. Rørtrips og liten korntrips er sjeldne eller ikke funnet i Norge.

Litteratur

Kobro, S. 1998. Trips er trips? Grønn forskning 1/99, 109-111.

                               Oppdatert 29. oktober 2012.

Bilder


Stor korntrips (Foto: S. Kobro, NIBIO)


Stor korntrips (Foto: S. Kobro, Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO