NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 06:30


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Småbegersopp        Greindød

Greindød

Godronia cassandrae fsp vaccinii

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

Greindød ble i 1995 funnet for første gang i Norge. En nærstående art er vanlig på vill blåbær, tyttebær og røsslyng. Soppen etablerer seg i barksår nederst på unge skudd eller i bladarr. Angrepet bark blir rødlig og flekkene blir avlange. De vokser etter hvert sammen og ringer skuddet som visner og dør ovenfor det angrepne området.

Forebyggende tiltak er viktig. Ved planting av nye felt bør det nyttes friske planter.

  • Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)
  • Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)
  • Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)
  • Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)
  • Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)

Vertplanter

Greindød ble påvist for første gang i Norge i 1995. Soppen har trolig kommet inn med importplanter. En nærstående art er vanlig på vill blåbær, tyttebær og røsslyng.

Overlevelse og spredning

Soppen overvintrer i drepte skudd. Sporehusene produserer konidier som spres med vannsprut i regnvær. Det meste av spredningen foregår tidlig på sommeren, men soppen produserer sporer gjennom hele vekstsesongen.

Symptomer/skade

Soppen etablerer seg i barksår nederst på unge skudd eller i bladarr. Angrepet bark blir rødlig, og flekkene blir avlange. De vokser etter hvert sammen og ringer skuddet som visner og dør ovenfor det angrepne området. Sporehusene til soppen blir synlige som små svarte prikker, ofte i konsentriske ringer, i eldre flekker i den døde barken. Angrepene er sterkest i kjølig og fuktig vær.

Bekjempelse

Forebyggende tiltak er viktig. Ved planting av nye felt bør det nyttes friske planter. Klipping og brenning av dødt plantemateriale om våren reduserer smittetrykket. Godt ugrasrenhold som gir tørt mikroklima i buskene, gir mindre gunstige forhold for soppen. Norske forsøk viste at sortene 'Goldtraube' og 'Hardyblue' var de mest resistente, men også 'Bluetta' og 'Patriot' var lite mottakelige. De mest mottakelige sortene, 'Blueray', 'Collins', 'Earliblue' og 'Jersey', anbefales ikke til dyrking her i landet.

Litteratur

Stensvand, A., Langnes, R. & Semb L. 1999 Soppsjukdommer på frukt og bær. Planteforsk. 42 s.

Strømeng, G. M.& Stensvand, A. 2001 Susceptibility of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars to Godronia canker (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii). Gartenbauwissenschaft 66: 78-84.

               Oppdatert 13. september 2013

Bilder


Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Greindød i hageblåbær (Foto: R. Langnes, Planteforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO