NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 05:32


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Mjøldogg        Mjøldogg i tomat

Mjøldogg i tomat

Erysiphe spp

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ikke oppgitt
OPPDATERT:
Før november 2013

Mjøldogg i tomat ble første gang påvist i Norge i 1988. De første åra etter utbruddet førte den til en del skade. Sjukdommen har ikke vært problematisk hos oss de siste årene.

  • Mjlødogg på tomat, fra smitteforsøk (Foto: A. Suthaparan)

Vertplanter

Soppene er sannsynligvis spesifikke for tomat.

Overlevelse og spredning

Vi vet lite om overvintring av denne soppen. Trolig kan den leve som mycel i grønne planterester. Dersom soppen ikke overvintrer, er en annen mulighet for infeksjon langtransport av sporer med vind eller mennesker. Spredning i og mellom hus kan også skje  med sporer transportert i luft eller med mennesker. Soppen formerer seg raskt, og det kan gå mindre enn en uke fra infeksjon til ny sporedanning.

 

Symptomer/skade

Det blir først dannet små hvite flekker på bladoversiden. Flekkene kan etter hvert spre seg utover hele bladflaten og føre til at bladene visner. Stengler og frukter kan også angripes av mjøldogg dersom smittepresset er stort.

Bekjempelse

Dersom sjukdommen oppdages bør smittede plantedeler destrueres umiddelbart.

De øvrige plantene kan sprøytes med et godkjent mjøldoggmiddel.

Etter endt kultur bør plantematerialet destrueres og huset rengjøres grundig og desinfiseres.

                 Oppdatert 27. april 2011

 

Bilder


Mjlødogg på tomat, fra smitteforsøk (Foto: A. Suthaparan)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO