NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 19.06.2024 08:02


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Frispora konidiesopp        Hundegrasflekk

Hundegrasflekk

Mastigosporium rubricosum

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim & Guro Brodal
OPPDATERT:
Før november 2013

Dette er den vanligste bladflekksjukdommen på hundegras. Blader og bladslirer får ovale 1-2 mm lange, brunfiolette, etterhvert øyeflekklignende flekker. Hundegras er mest utsatt og angrepene kan øke i omfang utover sommeren og høsten. Direkte bekjempelse er ikke aktuelt.

  • Hundegrasflekk (Foto: S. Svendsen, Bioforsk)
  • Hundegrasflekk (Foto: Planteforsk Plantevernet)

Vertplanter

Soppen angriper først og fremst hundegras, men den og andre arter i slekten Mastigosporium kan forårsake lignende bladflekker også på hvein, reverumpe, timotei og andre grasarter. 

Overlevelse og spredning

Soppen overlever på levende eller døde planterester. Fra tidlig om våren og gjennom hele vekstsesongen produseres rikelig med konidiesporer som spres over korte avstander med vind og vannsprut i regnvær. Det er ikke kjent noe kjønna stadium for soppen.

Symptomer/skade

Flekker på bladplater og bladslirer starter som små, lyse, vasstrukne flekker. De vokser til ovale 1-2 mm lange, brunfiolette flekker. Soppen produserer store mengder sporer, og i eldre flekker blir det ofte et sentralt, lyst felt av sporemasser. Enkeltflekkene kan vokse sammen til større, mørke felt som kan dekke store deler av bladplata.

På ettersommeren og høsten kan det bli så kraftige angrep at bladene visner og tørker inn. Det forekommer angrep av soppen om våren, men i perioder med sterk tilvekst om sommeren er sjukdommen mindre synlig. Kvaliteten på avlingen reduseres mer enn avlingsmengden.

Bekjempelse

Graset må ikke bli for gammelt før høsting, og enga bør ikke ligge for mange år. Andre tiltak enn vekstskifte er ikke aktuelle.

Litteratur

Andersen, I. L. 1973 Reverumpe- og hundegrasflekk kan redusere fôrkvaliteten sterkt. Ny Jord 60: 4-8.

                     Oppdatert 12. september 2013

Bilder


Hundegrasflekk (Foto: S. Svendsen, Bioforsk)


Hundegrasflekk (Foto: Planteforsk Plantevernet)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO