NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.07.2019 11:02


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Konidiesopp        Frispora konidiesopp        Hvetestripesjuke

Hvetestripesjuke

Hymenula cerealis

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
IKKE OPPGITT
OPPDATERT:
FØR NOVEMBER 2013

Denne jordboende soppen er ikke uvanlig her i landet, og den kan redusere avlingene av høsthvete. Soppen smitter i sår på røttene og vokser i ledningsvevet. Det reduserer opptaket av vann og næring i plantene. Skadene er størst etter gjentatt barfrost og tining som gir mye skader på røttene. Tørkestress om våren og forsommeren forsterker angrepene. Bladslirer og bladplater får gule striper. Sterke angrep kan føre til dvergvekst og manglende aksskyting. Slike planter finnes enkeltvis eller i flekker i åkeren, spesielt i vendeteiger der det er mye planterester.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO