NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.10.2022 15:35


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Virus        Cucumovirus        Agurkmosaikkvirus

Agurkmosaikkvirus

Cucumber mosaic virus

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Dag-Ragnar Blystad & Brita Toppe
OPPDATERT:
Før november 2013
Agurkmosaikkvirus (Cucumber mosaic virus, CMV) i Cucumovirus-slekten har en svært vid vertsplantekrets og kan infisere flere hundre forskjellige arter som tilhører forskjellige familier.
  • Agurkmosaikkvirus i agurk (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)
  • Agurkmosaikkvirus i salat (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)
  • Scabiosa med Agurkmosaikk (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)
  • Agurkmosaikkvirus i Begonia (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)
  • Agurkmosaikkvirus i Nemathanthus (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)
  • Agurkmosaikk i Lobelia 'Richardii' (Foto: A. Sivertsen )

Vertplanter

I Norge kjenner vi til infeksjon av CMV i følgende blomsterkulturer: Lobelia, Begonia, Nemathanthus, Aubrieta, Scabiosa, Heliopsis og Echinacea. CMV er også påvist i agurk og salat.

Overlevelse og spredning

CMV spres med flere bladlusarter på ikke-persistent måte. CMV infiserer mange plantearter, både ettårige og flerårige, urteaktige og treaktige. CMV kan overvintre i frø og flerårige vekster.

CMV kan være frøoverført i flere ugrasarter. Blant annet har en funnet at 4-5 prosent frøsmitte var vanlig i frø av vassarve (Stellaria media) i England. CMV spres med bladlus. Mer enn 60 bladlusarter kan overføre dette viruset. Etter at noen planter i en kultur har blitt infisert, kan viruset spres videre ved hjelp av bladlus eller mekanisk (saftsmitte) ved håndtering og stell av plantene.

Symptomer/skade

I Norge kjenner vi til infeksjon av CMV i følgende blomsterkulturer: Lobelia, Begonia, Nemathanthus, Aubrieta, Scabiosa, Heliopsis og Echinacea. CMV er også påvist i agurk og salat. Symptomene som CMV forårsaker i infiserte vekster, kan variere fra latent infeksjon til mosaikk og nekroser. En ser ofte at symptomene varierer mellom årstidene. Generelt finner en i veksthuskulturer ofte tydelige symptomer i september og i februar-mars.

Bekjempelse

Det er viktig å redusere primærsmitten. Utgangspunktet for enhver blomsterkultur bør derfor være virusfrie stiklinger fra testede morplanter.

* Det kan være effektivt å isolere følsomme kulturer i egne avdelinger dersom en dyrker andre planter i anlegget som kan ha en latent infeksjon.
* Et godt ugrasrenhold i veksthusene er viktig slik at ikke kulturen smittes fra ugrasplanter.
* En bør bekjempe bladlus for å hindre virusspredning.
* Dersom bare noen få planter i en kultur er infisert og spredningen videre ikke er hurtig, vil det være nyttig å fjerne de infiserte plantene. Disse bør brennes eller graves ned slik at de ikke blir liggende som smittekilde på en nærliggende komposthaug.
* En bør unngå saftsmitte ved handtering og stell ved å stelle eventuelt smittede planter til slutt og vaske hender og beskjæringsredskap grundig etter at de virusinfiserte plantene er stelt.
* Dersom en kultur først er smittet av CMV, er det viktig å gi gode vekstforhold slik at en kan redusere den generelle veksthemmingen og unngå skade.

Litteratur

Blystad, D.-R. 2005. Virussjukdommer, ss 76-88 i Heggen, H.E. & Toppe, B. (red.). Plantevern i veksthus, prydplanter. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo. 163 pp.

            Oppdatert 23. februar 2009

Nært beslektet

Bilder


Agurkmosaikkvirus i agurk (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Agurkmosaikkvirus i salat (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Scabiosa med Agurkmosaikk (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Agurkmosaikkvirus i Begonia (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Agurkmosaikkvirus i Nemathanthus (Foto: D.-R. Blystad NIBIO)


Agurkmosaikk i Lobelia 'Richardii' (Foto: A. Sivertsen )


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2022 NIBIO