NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 18.06.2024 04:54


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Sopp        Sekksporesopp        Småbegersopp        Rosestråleflekk

Rosestråleflekk

Diplocarpon rosae

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Leif Sundheim
OPPDATERT:
Før november 2013

Mørkebrune bladflekker med uskarp kant vokser sammen i større brune felt. Ved sterke angrep gulner bladene og faller av. Soppen kan også angripe greiner og stengler som får fiolette flekker. Det finnes rosesorter som er ganske resistente mot sjukdommen, man de fleste sorter er mottakelige. Skjæring av sterkt angrepne greiner og fjerning av gammelt bladverk om høsten reduserer smittepresset. Sprøyting ved begynnende angrep kan være nødvendig på mottakelige sorter.

  • Rosestråleflekk (Foto: E. Fløistad Bioforsk)
  • Rosestråleflekk (Foto: E. Fløistad Bioforsk)

Vertplanter

De fleste sorter av klaseroser er temmelig mottakelige, og mange sorter av buskroser er også utsatt for angrep av rosestråleflekk. Men det finnes rosesorter som er temmelig resistente mot sjukdommen.

Overlevelse og spredning

Soppen overvintrer i gamle blad på bakken, og vannsprut i regnvær sprer konidier til nytt bladverk neste vekstsesong. I England er det vist at soppen også overvintrer i barken på greinene. Gjennom hele vekstsesongen produserer soppen konidier, og spredningen av sykdommen går raskt i fuktige perioder med mye vannsprut.

Symptomer/skade

Mørkebrune bladflekker med uskarp kant som danner ”stråler” utover er symptomer på sjukdommen. Enkeltflekker, opptil 1 cm i diameter, vokser sammen i større brune felt. Ved sterke angrep gulner bladene og faller av. Bladfallet kan føre til at det dannes nye skudd som ikke modner i løpet av sommeren og dermed er utsatt for frost. Soppen kan også angripe greiner og stengler som får fiolette flekker. På frilandsroser er stråleflekk den nest viktigste sykdommen etter meldugg.

Bekjempelse

Valg av motstandsdyktige sorter er det mest effektive tiltaket mot rosestråleflekk. Skjæring av sterkt angrepne greiner og destruksjon av avfallet kan bremse angrepet.  Fjerning av gammelt bladverk om høsten reduserer smittepresset neste vekstsesong. Sprøyting ved begynnende angrep kan være nødvendig på mottakelige sorter.

Litteratur

Blechert, O. and Debener, T. 2005. Morphological characterization of the interaction between Diplocarpon rosae and various rose species. Plant Pathology 54:82-90.

Langnes, R. og Stensvand, A. 1996. Soppsjukdommer på grøntanleggsplanter. Planteforsk, 66 s.

               Oppdatert 12. februar 2009

Bilder


Rosestråleflekk (Foto: E. Fløistad Bioforsk)


Rosestråleflekk (Foto: E. Fløistad Bioforsk)


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO